Home

Achtergrond

Nieuwe WKK digitaal melden bij gemeente

Glastuinders die een nieuwe WKK willen bouwen of wijzigingen willen aanbrengen aan een bestaande installatie, moeten daarvoor via internet een melding doen bij de gemeente.

Mogelijk moet onderzoek plaatsvinden naar het geluid dat de WKK produceert. De regels vloeien voort uit het zogeheten Activiteitenbesluit, een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die sinds 1 januari 2008 van kracht is.

In het Besluit zijn tal van bestaande milieu-AMvB’s gebundeld. Op termijn zal ook het Besluit glastuinbouw daarin worden opgenomen. Via een speciale internetmodule op de website van het ministerie van Vrom kunnen telers nagaan of zij een melding moeten indienen of niet. Als dat het geval blijkt te zijn, moet de melding digitaal worden ingediend via dezelfde website.

Tot nu toe is weinig ruchtbaarheid aan de nieuwe milieuregels gegeven. Reden daarvoor is de internetmodule voor het doen van de
melding. Deze vertoonde de afgelopen twee maanden nog de nodige kinderziekten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.