Home

Achtergrond 1 reactie

NAV wil ander landbouwbeleid

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) pleit voor een blijvende regulering van de graanteelt in de EU.

Bovendien moet de EU plantaardig eiwit zelf verbouwen in plaats van importeren, zoals nu gebeurt met soja. Deze twee punten moeten de kern vormen van het Europese landbouwbeleid na 2013, vindt de NAV. Het bestuur presenteerde dit voorstel dinsdagavond op de ledenvergadering in Lelystad.

Het voorstel staat borg voor een effectieve voedselvoorziening en een goed inkomen voor de akkerbouwers in de EU, zegt NAV-voorzitter Hanny van Beek-Van Geel. "Dat mag niet ten koste gaan van boeren elders in de wereld. Bovendien moet de productie maatschappelijk en ecologisch duurzaam zijn. Duurzame eisen moeten ook gelden voor importproducten. Daarom moet de EU de eigen productie van plantaardig eiwit stimuleren."

Graan heeft een spilfunctie voor de prijzen van andere producten, vindt Van Beek. "De graanprijs kun je niet overlaten aan de wereldmarkt. Daarom pleit de NAV voor regulering van het graanaanbod in de EU. De interventieprijs moet naar een kostendekkend niveau. Als er genoeg graan of plantaardig eiwit is, moeten overschotten een andere bestemmingen krijgen dan voedsel of veevoer. Er moet bescherming mogelijk blijven van de Europese markt via importheffingen."

Dit maakt de huidige toeslagen overbodig, vindt Van Beek. "De EU kan dat geld besteden aan andere doelen. Het inkomen van de boeren moet uit hun productie komen, niet uit de toeslagen."

Eén reactie

  • no-profile-image

    Frans

    Een gezonde analyse!
    De vooruitzichten voor de wereldmarkt met sterk schommelende prijzen pleit voor een herwaardering van het interventiesysteem.
    Het is onder die omstandigheden veel efficienter en goedkoper dan het huidige steun regime. Spijtig dat de deense landbouwlobby in Brussel alleen aan de afbraak van dat regime denkt .

Of registreer je om te kunnen reageren.