Home

Achtergrond

Ministers akkoord over biodiversiteit en duurzame handel

De ministerraad ziet biodiversiteit als een belangrijk, maar bedreigd onderdeel van het milieu. De ministers sturen het beleidsprogramma 'Biodiversiteit werkt: voor natuur, voor mensen, voor altijd' naar de Tweede Kamer. Met het beleidsstuk richten de ministers van Vrom, LNV en OS zich vooral op het duurzamer maken van de handel in hout, soja, palmolie, biomassa en veen.

Biodiversiteit - de verscheidenheid aan levensvormen en ecosystemen op aarde - is van groot belang, maar wordt nog steeds ernstig bedreigd. Dat komt door de wereldwijde klimaatverandering, de toename van consumptie, vervuiling, de introductie van vreemde soorten, en overexploitatie van de natuur. De regeerders zien Nederland hiervoor als medeverantwoordelijk vanwege het productie- en consumptiegedrag. Ze willen laten onderzoeken of het gebruik van biodiversiteit een prijs kan krijgen.

Het beleidsprogramma Biodiversiteit 2008-2011 is ondertekend door de ministers van Vrom, LNV en voor OS (Ontwikkelingssamenwerking), mede namens de bewindslieden van EZ, OCW, V&W en Defensie. Verschillende maatschappelijke organisaties hebben inbreng geleverd tijdens de totstandkoming van het beleidsprogramma.

Een en ander betekent dat biodiversiteit nu al een rol speelt in overheidsbeleid naast zaken als klimaatsverandering, uitputting van grondstoffen, een schone omgeving en fraaie landschappen om in te recreëren. Overigens richt het beleidsprogramma zich nu op het duurzamer maken van de handel in hout, soja, palmolie, biomassa en veen in plaats van dat het maatregelen voorstelt tot behoud van soorten, rassen binnen soorten, landschappen en ecosystemen. In het rapport zelf is wel een overzicht te vinden van lopende zaken en (internationale) afspraken.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘biodiversiteit’

Meer informatie Vrom, 14 maart 2008: Ministerraad akkoord met beleid voor duurzame handel

Meer informatie LNV, 14 maart 2008: Ministerraad stemt in met beleidsprogramma Biodiversiteit 2008-2011

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.