Home

Achtergrond

Minister kiest projecten voor financiering landschap

Minister Verburg van LNV wees vier gebieden in Nederland aan als 'voorbeeldgebied'. Doel is om karakteristieke landschappen te behouden, te versterken en daarbij verkennen wat de mogelijkheden zijn om nieuwe partijen te betrekken en nieuwe financieringsconstructies toe te passen. De gebieden zijn Amstelland, Binnenveld (Wageningen, Ede, Veenendaal), Ooijpolder-Groesbeek en het Groene Woud (Meijerij).

In de projecten worden partijen die profijt hebben van een mooi landschap in contact gebracht met partijen die de kosten dragen. Ze kunnen bijvoorbeeld werken aan verbetering van de randen van percelen, de recreatieve toegankelijkheid en het behoud van cultuurhistorische waarden. De resultaten van de projecten gebruikt de minister als input voor het landschapsbeleid. Het ministerie ondersteunt en adviseert de voorbeeldprojecten via bijvoorbeeld onderzoekscapaciteit en 1400 uur inzet door Dienst Landelijk Gebied.

Bij de gekozen gebieden gaat het om gebieden die aantrekkelijk zijn voor wonen, werken en recreëren. Uitgangspunt is dat de karakteristieke eigenschappen van de landschappen behouden blijven en versterkt worden. En de gebieden moeten goed toegankelijk zijn. Het gedachtegoed waar de minister dit experiment op stoelt, staat beschreven in de maatschappelijke kosten-baten analyse 'Investeren in het Nederlandse landschap'. Dit onderzoek betoogt dat het loont om te investeren in landschap.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘plattelandsontwikkeling’

Meer informatie LNV, 18 maart 2008: Minister Verburg kiest projecten financiering landschap

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.