Home

Achtergrond

Meningsverschil escaleert

Jos Ramekers stapt per 1 september op als voorzitter van de Productschappen Vee Vlees en Eieren. Begin dit jaar werd duidelijk dat zijn herbenoeming als voorzitter van het Productschap Vee en Vlees niet zonder slag of stoot was gegaan.

LTO en Vion hadden bezwaren tegen zijn herbenoeming. Beide organisaties vinden dat het PVV op moet houden met belangenbehartiging op het gebied van dierenwelzijn, Europees landbouwbeleid en de WTO-onderhandelingen. Ramekers heeft altijd gevonden dat het productschap wel degelijk op die terreinen taken heeft.

Het meningsverschil is kennelijk nooit van tafel geweest en loopt nu uit op het aftreden van Ramekers. Het tijdstip doet de wenkbrauwen fronsen. Nog geen maand geleden kwam Ramekers herbenoeming rond als voorzitter van beide productschappen. De vraag rijst waarom Ramekers zich nog heeft laten herbenoemen.

Intussen zitten zowel de roodvleessectoren als de pluimveesectoren met de brokken. De pluimveesectoren hebben het voordeel dat er geen verschil van mening bestaat over de te volgen koers. Het Productschap Vee en Vlees gaat echter een zware tijd tegemoet waarin menig robbertje zal worden uitgevochten.

De discussie over taken en verantwoordlijkheden die net afgerond leek, ligt weer helemaal open. Dat is voor de sector en niet in de laatste plaats ook voor het personeel van de productschappen, zeer vervelend.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.