Home

Achtergrond

Meer warmte-opslag in Friesland door soepeler procedures

Een versoepeling van de procedures vorig jaar heeft er in de provincie Friesland toe geleid dat zestig vergunningen werden aangevraagd voor koude- en warmteopslagsystemen.

Dit heeft de provincie bekend gemaakt. In de zeven jaren ervoor werden in totaal slechts dertien aanvragen verricht. Warmte- en koude-opslagsystemen zijn onder meer toepasbaar in de glastuinbouw en bij de klimaatregeling van woningen. Ze leveren energiebesparing en CO2-reductie op.

Voor de systemen moet een vergunning worden aangevraagd, omdat er sprake is van onttrekking en infiltratie van grondwater. Met de versoepeling wil de provincie bedrijven en particulieren stimuleren het systeem te gebruiken.

Voorheen werden hoge eisen aan het systeem gesteld omdat ze een risico zouden vormen voor het grondwater. Er konden ongewenste stoffen in het grondwater terecht komen. Met de huidige procedure wordt dit risico uitgesloten. Ook waren de kosten voor het afgeven van een grondwatervergunning hoog. Hierdoor werd vaak afgezien van de aanschaf of werden ze illegaal aangelegd. Na een handhavingsactie heeft de provincie illegaal aangelegde systemen alsnog gelegaliseerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.