Home

Achtergrond

Meer bv’s, vof’s en eenmanszaken

In 2006 waren er 180.000 bv’s, 45.000 meer dan in 1997. Het aantal eenmanszaken en vof’s nam in deze periode ook toe. Alleen het aantal maatschappen nam af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, verstrekt door de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede kamer. Tang, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, wilde weten of de verlaging van de vennootschapsbelasting leidt tot omzetting van bedrijven tot bv’s.

Staatssecretaris De Jager legt uit dat de keuze tussen een bv of een IB-onderneming afhankelijk is van individuele voorkeuren en omstandigheden. Hierbij spelen naast fiscale ook andere motieven een rol. De winst van de IB-ondernemer valt integraal onder de inkomstenbelasting (box 1). De winst van de bv valt integraal onder de vennootschapsbelasting. De door de bv uitgekeerde winst valt vervolgens onder de inkomstenbelasting (box 2). Daarnaast zijn ook tal van meer specifieke fiscale regelingen van invloed op de uiteindelijke belastingdruk van de IB-ondernemer en de combinatie bv/directeur-grootaandeelhouder (DGA).

Wat betreft het verschil in belastingdruk tussen de IB- en Vpb-ondernemer (bv) zijn er drie trajecten:

  • 1) Het IB-ondernemerschap is altijd voordeliger;
  • 2) het Vpb-ondernemerschap is altijd voordeliger;
  • 3) de keuze van de rechtsvorm hangt af van de keuze om winst uit te keren of om op te sparen.
Een verlaging van de tarieven van de vennootschapsbelasting zonder flankerende maatregelen in de inkomstenbelasting leidt er toe dat het Vpb-ondernemerschap fiscaal aantrekkelijker wordt dan het IB-ondernemerschap. In de Wet werken aan winst (30.572, Stb. 631) streefde de regering naar een evenwichtige behandeling van IB- en Vpb-ondernemingen. Naast de algemene tariefverlagingen in de vennootschapsbelasting kwam er een aparte MKB-winstvrijstelling in de inkomstenbelasting.

CBS-cijfers laten zien dat het totaal aantal ondernemingen de laatste 10 jaar toenam. In 2006 waren er 180.000 bv’s, 370.000 eenmanszaken, 120.000 vof’s en 32.000 maatschappen. Ten opzichte van 1997 zijn dan 45.000 meer bv’s, 52.000 meer eenmanszaken, 19.000 meer vof’s en 4.000 minder maatschappen. Uit deze cijfers valt niet af te leiden dat ondernemers hun onderneming sneller omzetten in een bv.

Lees ook Belasting 2007 is ongunstig voor agrariërs

Meer informatie Kamervragen over de tarieven van de vennootschapsbelasting

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.