Home

Achtergrond 347 x bekeken 13 reacties

LEI: toeslagen zeer belangrijk in akkerbouw

Voor veel gespecialiseerde akkerbouwbedrijven zijn de toeslagen en premies van groot belang voor het inkomen en het realiseren van besparingen.

Dat maakt het LEI duidelijk door middel van onderzoek. Een kleine groep bedrijven heeft toeslagen en premies nodig om een positief inkomen te halen. Bij hogere inkomens maken de toeslagen en premies een kleiner deel uit van het inkomen.

Het toeslagrechtensysteem, sinds 2006 op basis van historische grondslagen, wordt dit jaar geëvalueerd tijdens de health check van het Europees landbouwbeleid. Die evaluatie kan leiden tot aanpassingen in het sys­teem en in de hoogte van de toeslagen en premies. Reden voor het LEI om in kaart te brengen hoe belangrijk het systeem is. Toeslagen en premies zijn voor akkerbouwbedrijven van substantieel belang, luidt de conclusie.

Akkerbouwbedrijven behaalden over de gemeten jaren 2004 tot en met 2006 gemiddeld een inkomen uit bedrijf van 33.000 euro. De onderlinge spreiding is groot. Zo weet 19 procent geen positief inkomen uit bedrijf te genereren en behaalt 11 procent juist een inkomen van 75.000 euro.

De ondernemers met een negatief saldo ontvangen gemiddeld 11.000 euro aan toeslagen. Voor hen en voor de groep bedrijven met een inkomen tot 25.000 euro zijn de toeslagen zeer belangrijk. Het inkomen ligt doorgaans op hetzelfde niveau als de hoogte van de toeslagen, wederom met grote onderlinge verschillen.

Voor één op de vijf bedrijven met een inkomen tot 25.000 euro pakt het inkomen negatief uit als de toeslagen wegvallen. Het betreft 28 procent van alle onderzochte akkerbouwbedrijven. Zetmeelaardappelbedrijven zijn nog sterker afhankelijk van toeslagen en premies. Zonder komen hun inkomens niet boven de 20.000 euro uit.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  boerin

  Akkerbouwers een negatief inkomen zonder premies en toeslagen. Rundveehouders in de min zonder premies en toeslagen. OH wat zielig. Maar ik hoor de varkenshouders die in 2007 stevig de min zijn ingegaan niet dat ze geen premies en toeslagen krijgen. Waarom kunnen deze wel ondernemen zonder alle extra's ook als het slecht gaat?

 • no-profile-image

  collega??

  Weinig begrip meer voor deze varkensboeren die eerst zeuren dat afschaffing van de melkquotering tot concurrentie op de mestmarkt zal leiden, en schreeuwen dat de akkerbouw voor mest moet betalen? Als je meent constant tegen je collegas te moeten schoppen, dan heb ik het inmiddels wel gehad met jullie.
  En v.w.b. de premies; als in grond was geinvesteerd dan hadden jullie nu ook premies en geen mestafzetprobleem.
  Dit is een keuze van de ondernemer geweest, over onbekwaam ondernemerschap gesproken.

 • no-profile-image

  gert

  voor de melkveehouderij ook

 • no-profile-image

  .

  Wordt er ook gekeken wat voor inkomen ze hadden als ze niet zoveel voor de mest kregen maar er juist voor moesten betalen?

 • no-profile-image

  W. Vael

  Collegas,(en wie daar voor door wil gaan)
  Deze discussie bewiijst maar weer eens dat wij als landbouwsector er goed op moeten letten dat wij zelf de grootste bedreiging zijn voor onze eigen sector.
  Gebruik jullie verstand en laat elkaar leven.

 • no-profile-image

  robbert

  nee, ik kan geen zinnige reden vinden waarom een sector zo in de watten gelegd moet worden, buiten dan de de bedrijfsleider onbekwaam zou zijn om zelf een inkomen te verwerven uit hun bezigheden. Jammer maar dit is de keiharde waarheid !!!!!

 • no-profile-image

  nn

  tarwe is geen vrij produkt er is de laatste 60 jaar altijd te veel van geweest. Als vraag en aanbod eindelijk bij elkaar komen en de prijs koste dekkend is dan wil ik nog wel eens weten hoe hard het varken gilt.

 • no-profile-image

  Varkensboer en

  En nu is de modder op!!

 • no-profile-image

  janssen

  wat dachten jullie van de zoogkoeien en vleesveehouderij als die geen premies hadden hebben ze ook geen boterham

 • no-profile-image

  Boer

  Weet u boerin waarom er toeslagrechten gekomen zijn?

 • no-profile-image

  a nonymus

  de akkerbouwers, zijnde de primaire sector, hebben gedurende vele jaren subkostprijs moeten produceren. dit niet alleen in nl en in geheel westeuropa, maar ook on vs, canada enz. ook daar werd de primaire sector gesteund. of dit, zoals in sommige gevallen meer, dan wel in anderegevallen minder, was dan in de eu doet niet ter zake. maar deze strategische sector werd en wordt noodzakelijkerwijs wereldwijd gesteund. allerhande voeders kwamen door het gat van rotterdam binnen tegen prijzen, die in de productiegebieden tot bodemuitputting leidden, lagere opbrengsten tot gevolg hebbende. dat gedurende vele jaren de grondstoffen voor de voeders practisch gratis waren, want alleen transport, verwerking en de marges van de tussenhandel werden aangerekend, verwijt ik de gebruikende sectoren niet. als gevolg van toenemende welvaart komt er meer vraag en beginnen de prijzen op een aanvaardbaarder niveau te komen hopelijk zet dit door tot op een peil, dat er wereldwijd geen ondersteunende maatregelen voor de primaire sector, zijnde die van plantaardige productie, meer nodig zijn. dit zal voor de secundaire sectoren (de voedergebruikers) gevolgen hebben. maar dan wordt wel duidelijk, dat de steun aan de akkerbouwers verkapt bij alle gebruikers gekomen is. want als eu tolmuren had opgetrokken tot het niveau van rendabele productieprijzen, hadden de verbruikende sectoren een geheel andere omvang gehad. en wat betreft de subsidieslurpende akkerbouwers wil ik opmerken, dat het overgrote deel van de steun terechtkomt bij unilever, cocacola enzo en het wellicht doelmatiger kunnende uitvoeringsapparaat. wij als voetvolk zijn allen de slachtoffers van de omstandigheden, laten wij elkaar steunen en niet kwaad naar elkaar kijken. zo,en nu de rituelecijfersenlerrersdansdiedenkikvoordecensorgemaaktis. vooruit dan aefyfe en nu nog eens in het hokje.

 • no-profile-image

  Arend

  Hoezo geen vette bek hebben?Of gaat al het graan in de varkensbek?

 • no-profile-image

  Dirk

  Lekker je hand op moeten houden voor je inkomen, het is meer zo'n sociale werkvoorziening. Nee dan de varkensboeren, zonder steun de kop boven water houden, en zelfs de akkerbouw nog ondersteunen. Zonder de intensieve veehouderij waren de graanprijzen nog maar de helft van wat het nu is.
  Hou maar lekker je hand op, maar wel netjes dank je wel zeggen, en vooral geen vette bek hebben.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.