Home

Achtergrond

Kandidaten gevraagd voor waterschapsbesturen

Kandidaten voor een zetel in de waterschapsbesturen ‘nieuwe stijl’ kunnen zich tot dinsdag 15 april a.s. aanmelden bij een van de drie regionale LTO-organisaties (LTO Noord, ZLTO en LLTB). Ook niet-leden van deze organisaties moeten zich via hen aanmelden voor hun kandidaatstelling. Het gaat in de eerste ronde voor de zogenoemde geborgde zetels, waarvan in elk van de 26 waterschappen in het land drie of vier zetels voor de landbouw beschikbaar zijn.

Dit najaar vinden de verkiezingen plaats voor de nieuwe waterschapsbesturen. De opzet is anders dan bij voorgaande verkiezingen, toen op individuele personen kon worden gestemd. Van de leden van het algemeen bestuur worden de meeste zetels - categorie ingezetenen - verkozen via een lijstenstelsel. Deze verkiezing is vergelijkbaar met die voor bijvoorbeeld de Provinciale Staten. De verkiezing voor ingezetenen vindt later dit jaar plaats, de komende maanden zijn de geborgde zetels aan de orde.

De geborgde zetels, zeven tot negen per waterschap, zijn gereserveerd voor landbouw, bedrijven en natuur als direct betrokken partijen. Deze categorieën van belanghebbenden hebben een bijzondere positie in de besturen van de waterschappen, omdat ze krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot hebben van ongebouwde zaken (niet zijnde natuurterreinen). Voor de glastuinbouw verloopt de kandidaatstelling via de Kamers van Koophandel.

Op grond van de Wet Modernisering Waterschapsbestel zijn de regionale LTO-organisaties door de provincies aangewezen voor de benoeming van de geborgde landbouwzetels. Deze organisaties moeten hiertoe aan enkele eisen voldoen (onder meer op het gebied van zorgvuldigheid en transparantie). Ook niet-leden van deze organisaties kunnen zich kandidaat stellen. De door LTO uitgewerkte en vastgestelde procedure is beschreven in een benoemingsregeling. Deze is net zoals de profielschets zowel door het ministerie van Verkeer en Waterstaat als de Unie van Waterschappen van een positief advies voorzien.

De benoeming gebeurt via een open kandidaatstelling: een ieder met affiniteit met de land- en tuinbouw die in het waterschap wil opkomen voor de belangen van de agrarische ondernemers kan zich kandidaat stellen. Dat kunnen ook kandidaten zijn uit de kring van bijvoorbeeld agrarische jongeren, vrouwen en andere landbouworganisaties. Een vertrouwenscommissie zal een selectie maken.

Alle informatie rond kandidaatstelling voor de genoemde geborgde zetels is te vinden op de sites van de waterschappen en de drie LTO-organisaties. Kandidaten moeten van onbesproken gedrag zijn en met een profielschets duidelijk maken dat ze kennis in huis hebben over waterschappen en bestuurlijke ervaring hebben. Na de voordracht van de vertrouwenscommissie, die 8 dagen ter inzage zal liggen, volgt in de besturen van de betrokken regionale LTO-organisaties de feitelijke benoeming van de kandidaten.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘waterschap’

Meer informatie Oproep kandidaten voor bestuur waterschappen

Meer informatie Unie van waterschappen: waterschapsverkiezingen 2008

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.