Home

Achtergrond

Kamermeerderheid wil stimulans aanbod bio-landbouw

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat minister Verburg (LNV) het aanbod van biologische producten stimuleert.

Dat blijkt uit het overleg dat de Kamer vandaag met de minister voert over haar beleidsnota biologische landbouwketen 2008-2011, die eind 2007 is uitgebracht.

Daarin staat dat het ministerie van LNV kiest voor het stimuleren van de vraag naar biologische producten, en niet voor het aanwakkeren van het aanbod. Het risico van overproductie en prijsdaling is anders te groot. De fracties van CDA, VVD en PVV steunen die visie en vinden het juist dat de minister Verburg ook is afgestapt van de doelstelling dat 10 procent van het areaal in 2010 biologisch is. Zij vindt dat niet realistisch.

Een meerderheid van PvdA, SP, ChristenUnie, GroenLinks en PvdD keurt het temperen van ambities sterk af. GroenLinks-Kamerlid noemde dat zelfs "verbijsterend". Deze fracties willen dat de minister juist wel maatregelen moet nemen die het aanbod stimuleren. Zo moet de overschakeling van gangbare naar biologische productie gemakkelijker worden gemaakt. Hoe de minister reageert op deze politieke tegenstelling in de Kamer wordt bij voortzetting van het debat vanmiddag duidelijk.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.