Home

Achtergrond

Ideeën voor financiering landschap

Mooie, historische of natuurkundig waardevolle landschappen zijn het waard om te onderhouden. Alleen hoe gaat het betaald worden? Overheden, burgers en bedrijven staan niet met de buidel te zwaaien voor elk aangekondigd project. Nieuwe ideeën voor financiering zijn ‘uitzichtgarantie’ voor huizenkopers en ‘landschapsveilingen’. Groenfondsen waarbij de beleggers fiscale voordelen genieten, zijn al langer bekend, bijvoorbeeld uit de toelichting van de belastingaangifte.

Uitzichtgarantie
Voor een paar procent van de WOZ-waarde van hun huis kunnen mensen straks garantie kopen dat het uitzicht open blijft. Ook krijgen ze eventueel inspraak in de inrichting of onderhoud ervan. De opbrengst gaat dan in een fonds waarmee het landschap beheerd kan worden. Als onverhoopt toch gebouwd wordt in dat landschap, krijgt de bezitter van het huis een deel van de WOZ-waarde van zijn huis als schadevergoeding. Het bedrijf Wing uit Wageningen lanceerde het idee half maart 2008. Het idee moet als proef beginnen, want er valt nog het nodige te regelen, ook op juridisch gebied. Wat zijn de criteria voor een onbedorven landschap of uitzicht? Hoeveel aanwonenden moeten er meedoen? Mag weiland wel ruige natuur of bos worden?

Landschapsveiling
Een dergelijke veiling biedt landschapselementen te koop aan. Kopers worden niet letterlijk ‘eigenaar’, maar ‘participant’. De bijdragen van participanten garanderen dat agrariërs het onderhoud van de landschapselementen verzorgen tijdens de contractperiode. Het onderhoud kan bestaan uit het snoeien van hagen en beweiden van natuurstroken. Bedrijven kunnen hun aankoop wel opnemen in hun jaarverslag of anderszins melding maken van hun maatschappelijk verantwoord ondernemen, terwijl de aankoop ook geldt als fiscaal aftrekbare donatie. Als de agrariër zijn grond ook ‘echt’ verkoopt, krijgt de nieuwe eigenaar de onderhoudsverplichtingen meegeleverd.

De burger kon al voor €15 een m2 terrein ‘kopen’, genoeg om het grasklokje groeikansen te bieden. Het bedrijf Triple E introduceerde het idee met de eerste veiling in 2007 met landschapselementen in de Ooijpolder (Gelderland). Dit bedrijf beheert ook de website Landschapsveiling.nl met diverse aabiedingen en al verkochte objecten afkomstig van diverse grondbezitters. Naast objecten van organisaties met zelfs CBF-erkenning zijn er ook die niet aangemerkt zijn als goed doel voor de fiscale aftrek, maar dat wordt op de site aangeduid. De website wijst particulieren op hun verantwoordelijkheid: de overheid besteedt slechts 0,2 procent van de Rijksbegroting aan landschap en natuur en verwijst naar het Milieu- en Natuurplanbureau. Op 2 april 2008 opent minister Verburg van LNV de website officieel met de online aankoop van een object.

Groenfonds
De fiscus erkent diverse fondsen als groenfond en biedt enkele fiscale faciliteiten. De huidige regeling voorziet in een vrijstelling op de vermogensrendementsheffing van 1,2 procent. Daarnaast staat de fiscus toe dat u 1,3 procent van het belegde bedrag als heffingskorting van te betalen inkomstenbelasting aftrekt. Ten opzichte van gewoon sparen of beleggen is dat dus een fiscaal voordeel van in totaal 2,5%. Het fiscale voordeel geldt voor beleggingen tot circa 50.000 euro.

Groene financiering is onderdeel van de Regeling groenprojecten, een gezamenlijke regeling van de ministeries van VROM, Financiën en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Enkele eisen voor groenprojecten zijn dat het wordt uitgevoerd in Nederland, het projectvermogen ten minste €22.689 bedraagt en er enig financieel rendement is. Groenfondsen moeten hun geld voor 70 procent in dergelijke projecten steken, die dan wel in het buitenland mogen liggen. Ruim 162.000 spaarders en beleggers stopten sinds 1995 al €3,6 miljard in de groenfondsen, waarmee 3.200 duurzame projecten gefinancierd werden.

Lees ook Minister kiest projecten voor financiering landschap

Meer informatie Trouw, 19 maart 2008: Uitzichgarantie bij aankoop van huis biedt verzekerde weidsheid

Meer informatie De website van Triple E over zijn landschapsveilingen

Meer informatie Vrom-dossier ‘Groen beleggen’

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.