Home

Achtergrond 228 x bekeken 1 reactie

Hoogste tarief, maar slechtste service

De Nederlandse Bond van Handelaren in Vee wil van de VWA een fatsoenlijke dienstverlening. Daarnaast eist de bond dat de tarieven die de VWA hanteert, transparant worden. Dit meldt Piet Thijsse.

Wekelijks vinden er in Nederland meer dan 7.000 transporten plaats van runderen, kalveren, varkens, biggen en schapen. Het overgrote deel is binnenlands transport en vindt plaats zonder veterinaire keuring. Een paar honderd transporten zijn internationaal maar op korte afstand, voornamelijk varkens naar Duitsland, en een heel klein gedeelte betreft lange-afstandstransport.

Bij internationale transporten vindt vooraf veterinaire keuring plaats. Die keuring kan een zogenoemde stalkeuring zijn, waarbij de dierenarts de dieren op stal beoordeelt en de vrachtwagen controleert en dan weer verder gaat, of een zogenoemde klepkeuring, waarbij hij wacht tot alle dieren zijn geladen. Dat laatste duurt langer en is dus veel duurder, een VWA-dierenarts kost circa 140 euro per uur.

Stalkeuring is voorbehouden aan bedrijven die deelnemen aan een kwaliteitssysteem en daarmee zichzelf een aantal beperkingen opleggen en garanties afgeven. De betreurenswaardige incidenten die de levend vee transportsector de laatste tijd getroffen hebben, betroffen veelal klepkeuringen.

Het is dus onzin om te denken dat die klepkeuring de oplossing voor alle problemen zal zijn, in tegendeel. De oplossing ligt in een goed kwaliteitssysteem dat door alle schakels van de keten wordt gedragen. Zo’n systeem strekt zich uit over alle transporten, terwijl de veterinaire keuring slechts het kleine gedeelte exporttransport betreft.

In het nu voorgestelde systeem van NBHV en Saveetra vinden ook onaangekondigde controles, eventueel onderweg plaats. Het ministerie van landbouw (LNV) heeft aangegeven meer vliegende brigades in te zetten om ook onderweg te controleren, iets waar de NBHV al lang voor pleit.

Als LNV en wij zouden samenwerken en gegevens uitwisselen (wat de overheid weigert), zouden we het geheel nog versterken.
Het door ons voorgestelde systeem gaat ver, en zal de deelnemers veel geld kosten, zowel aan deelnamekosten als door de opgelegde beperkingen (onder meer van het toegestane totaalgewicht).

Een combinatie van zo’n systeem met een controle middels dure klepkeuring is onacceptabel. In tegenstelling tot andere sectoren is de levend veekeuring kostendekkend .

De VWA-tekorten zitten in de roodvleessector en bij voorbeeld in de keuring van levend pluimvee, dat om onduidelijke redenen geheel gratis is. De levend veesector betaalt de hoogste tarieven, maar krijgt de slechtste service, vooral na de invoering van het zogenoemde planningskader waarin de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft vastgelegd dat ze niet meer op de afgesproken tijd hoeft te verschijnen, maar daarvan uren af mag wijken, een keuring op zaterdag moet 6 weken tevoren worden aangevraagd en kost voor een half uur werk honderden euro’s.

Toch pleiten wij niet primair voor lagere tarieven, maar voor een fatsoenlijke dienstverlening. Wel menen wij minimaal te mogen eisen dat de tarieven transparant zijn, zodat we kunnen zien waarvoor we betalen, helaas heeft de Algemene Rekenkamer, die dat op ons verzoek bekeken heeft, vastgesteld dat die transparantie er niet is.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    A. Simonis

    Kunt u mij een mail- of postadres geven waabij ik in contact kan komen met de bond voor handelaren.
    Vriendelijk bedankt.

Of registreer je om te kunnen reageren.