Home

Achtergrond 238 x bekeken

Herstel fouten bij aanvraag bedrijfstoeslag

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Zo ook bij het aanvragen van inkomenssteun (bedrijfstoeslag). Dergelijk fouten hoeven niet altijd fatale gevolgen te hebben, want op grond van de Europese verordening kan een aanvraag te allen tijde na de indiening ervan worden gecorrigeerd in geval van een kennelijke fout die door de bevoegde autoriteit wordt erkend. De vraag is dan in welke gevallen sprake is van een kennelijke fout. Inmiddels heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) uitspraak gedaan in zaken waarin de landbouwer zich op de aanwezigheid van een kennelijke fout beriep. Dit artikel behandelt de jurisprudentie op hoofdlijnen.

Uitgangspunt is dat een kennelijke fout kan worden ontdekt aan de hand van gegevens in de steunaanvraag. Wanneer bij een administratieve controle van de aanvraag en de daarbij verstrekte documenten de gegevens niet samenhangend zijn, is dit een indicatie dat de aanvrager een kennelijke fout maakte. Dergelijke fouten komen soms ook aan het licht door de gegevens in de aanvraag te vergelijken met (oudere) gegevens die zijn opgeslagen in databanken. Verder moet de fout onopzettelijk zijn begaan en moet de landbouwer te goeder trouw hebben gehandeld.

Uit de jurisprudentie van het CBB zijn uitspraken bekend waarbij geen kennelijke fout werd aangenomen. Het gaat daarbij om het geval dat twee landbouwers ieder steun voor hetzelfde perceel aanvroegen, het invullen van verkeerde bijdragecodes en het verkeerd opgeven en verkeerd intekenen van een perceel op de bedrijfskaart. In deze gevallen vond het CBB dat de aanvragen niet innerlijk tegenstrijdig en ook niet onlogisch ingevuld waren. Althans, aan de hand van een summier onderzoek van de aanvraag kon niet worden vastgesteld dat de aanvraag waarschijnlijk geen goede weergave was van wat de aanvrager beoogde aan te vragen.

Volgens Dienst Regelingen is bijvoorbeeld wel sprake van een kennelijke fout als de aanvrager op het overzicht gewaspercelen aangaf op welke percelen de toeslagrechten betrekking hadden, maar vergat een kruisje te zetten bij de vraag ‘ja, ik wil mijn toeslagrechten gebruiken’.Kortom, de ene fout is de andere niet. Ontdekt men een fout die mogelijk als ‘kennelijke fout’ is te bestempelen, dan verdient het aanbeveling om Dienst Regelingen hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Maar ook in een later stadium kan er nog een beroep op worden gedaan.

Mr. P. Stehouwer, werkzaam bij A & S Advocaten in Leeuwarden

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘fout’

Meer informatie Zoeken in uitspraken op Rechtspraak.nl (Invullen van zoekwoorden ‘kennelijke, fout, bijdragecode’ voor CBB na 1 januari 2007 zal 17 resultaten opleveren)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.