Home

Achtergrond 777 x bekeken

Herinvesteringsreserve melkquotum voor Duitsland

Weer kreeg een melkveehouder gelijk toen hij de boekwinst na verkoop van melkquotum bestemde voor een investering in Duitsland. Het hof van Leeuwarden deed hierover uitspraak op 15 februari 2008.

Enige tijd speelt de vraag of veehouders de opbrengst van hun melkquotum kunnen gebruiken voor investeringen in het buitenland via de vorming van een fiscale vervangingsreserve. Agrocount.nl schreef op 21 september 2007 al over het wachten op een uitspraak van de Hoge Raad over dit vraagstuk. De recente uitspraak van het hof van Leeuwarden is wellicht een steun in de rug voor veehouders die in het buitenland verder willen met hun veebedrijf.

Een melkveehouder is bezig zijn activiteiten naar Oost-Duitsland te verplaatsen. In 1999 investeert hij daartoe fl.150.000 in de aankoop van de aandelen van een GmbH en fl.1.850.000 in de financiering van de GmbH. Het voor die investeringen geleende bedrag lost hij deels af door verkoop van melkquota van de maatschap. In 1998 is de opbrengst daarvan fl.689.422. Voor zijn aandeel daarin vormt hij een vervangingsreserve, die als gevolg van verdere verkopen van melkquota eind 1999 oploopt tot fl.1.153.366.

De inspecteur schrapt die reserve eind 1998 en eind 1999. Daar is het hof het niet mee eens. De agrariër stelde namelijk onder meer dat hij na inbreng van zijn agrarische onderneming in een bv een fiscale eenheid tussen de bv en de GmbH tot stand wilde brengen. Het hof concludeert hieruit dat de agrariër eind 1998 en 1999 bezig was naar een vervanging te zoeken die tot aftrek van de vervangingsreserve kon leiden en laat deze in stand.

Lees ook Hoger beroep tegen uitspraak afboeking HIR ‘in’ Duitsland

Meer informatie Uitspraak hof Leeuwarden, 15 februari 2008

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.