Home

Achtergrond

'Gunstige afschrijving kassen niet houdbaar'

De huidige afschrijvingsregel waarbij kassen nagenoeg volledig zijn af te schrijven, is niet houdbaar.

Dit bleek tijdens een bijeenkomst voor agrarische adviseurs georganiseerd door Reed Business. Agrarische fiscalisten denken dat de uitzonderingspositie van kassen binnen de zogenoemde regeling Fictieve Ophoging Boekwaarde (FOB) niet in stand is te houden en door Brussel als staatssteun zal worden aangemerkt. LTO Glaskracht Nederland voert momenteel overleg over de regeling met het ministerie van Financiën.

Andere agrarische fiscalisten schrijven de regeling nog niet af, zolang deze binnen de Landbouwnormen 2007 van kracht is. Ook denken ze dat er wel een oplossing komt, mocht de regeling toch sneuvelen. Zowel Financiën als een Tweedekamermeerderheid is namelijk van mening dat kassen niet zijn te beschouwen als een gebouw, waarvoor geldt dat die maximaal tot 50% van de waarde voor de Wet op de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) zijn af te schrijven.

Met de FOB mag voor de berekening van de afschrijving van kassen een fiscale truc worden uitgehaald, waarbij de boekwaarde van grond onder glasopstanden wordt opgewaardeerd tot de WOZ-waarde. Hierdoor stijgt de waarde van kas en ondergrond in zijn geheel en kan er over een groter bedrag worden afgeschreven. In de praktijk komt dit neer op nagenoeg volledige afschrijving van kassen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.