Home

Achtergrond

Grootschalige melkveehouderij kan goed in kleinschalig landschap

Grootschalige melkveehouderij kan goed samengaan met een kleinschalig landschap.

Dit is de belangrijkste uitkomst van het project grootschalige landbouw in een kleinschalig landschap. Alterra en Wageningen UR bekeken samen met boeren en burgers in de Achterhoek hoe efficiënte, grootschalige melkproductie inpasbaar is in een kleinschalig coulissenlandschap.

Verdere schaalvergroting van melkveebedrijven hoeft namelijk niet per definitie te leiden tot verdere schaalvergroting van het landschap. Voor moderne melkveebedrijven zijn percelen met een omvang van circa tien hectare optimaal. Tegen geringe kosten kunnen deze percelen of een groep van percelen door houtwallen worden omzoomd. Zo ontstaat een modern kleinschalig coulissenlandschap. De percelen zijn weliswaar groter, maar de open ruimten zijn kleinschaliger. Moderne agrarische bedrijfsvoering wordt op deze wijze gecombineerd met een aantrekkelijk landschap, menen Alterra en WUR.

Op de internetsite van Alterra is een 3D-animatiefilm te zien. Daarin is een ruimtelijke animatie te zien van het vroegere, het huidige en het toekomstige landschap.

Of registreer je om te kunnen reageren.