Home

Achtergrond

Goede arbeidsvoorwaarden en leuk werk geven doorslag

De agrarisch sector is niet de enige sector die kampt met een tekort aan arbeidskrachten.

Om toch voldoende gemotiveerd personeel aan te trekken moet ook de werkgever zich professioneel opstellen, vindt productmanager Bert de Lange van AB Oost.

Er ontstond afgelopen week een kleine mediahype rond het tekort aan medewerkers in de agrarische sector. Een invloedrijke krant als De Telegraaf, Radio 1, regionale media als bijvoorbeeld De Gelderlander en omroep Gelderland: ze stortten zich plotseling op dit onderwerp.

Op zich is die aandacht bijzonder. Want het tekort aan personeel is geen specifiek agrarisch probleem. Veel sectoren, en dan vooral die sectoren waarin het aankomt op een goede werkmentaliteit en vakmanschap, kampen met dit vraagstuk.

Als AB Oost, bij velen bekend van de bedrijfsverzorging en inzet van EU-medewerkers, zijn we ingenomen met al die aandacht. Dat biedt namelijk de mogelijkheid om aan een breed publiek duidelijk te maken dat het aantrekkelijk is om aan de slag te gaan in de agrarische sector. Vaak leeft nog het beeld dat werken op een boerderij of in de kas uitsluitend zwaar en vies is.

Natuurlijk heeft het werk een fysieke kant, maar wie de AB vacaturesites doorkijkt ziet dat veel functies gevarieerd van aard zijn, en zelfstandigheid en vrijheid bieden.

De agrarische sector zal volop mee moeten in de slag om goede arbeidskrachten. Hoewel de verwachting is dat de werkgelegenheid dankzij een hogere arbeidsproductiviteit iets af zal nemen, zal de vraag naar werknemers toenemen. Waarom?

Deels door de forse uitstroom als gevolg van de vergrijzing, deels omdat de aanwas van medewerkers met een agrarische achtergrond vermindert, eenvoudigweg omdat door schaalvergroting het aantal boeren en tuinders snel afneemt. Bovendien is, zoals al aangegeven, de concurrentie op de arbeidsmarkt groot.

Bij AB Oost is alles erop gericht om de vraag naar goede vakmensen in te vullen. Om daarin op de lange termijn te voorzien, onderhouden we al jaren nauwe contacten met de AOC’s. Dat vertaalt zich momenteel concreet in een convenant met het Groenhorst-college en ruim vijftig scholieren die in een BBL-traject via AB Oost aan het werk zijn.

Wie in de land- en tuinbouw werkt weet dat het een prachtige sector is om actief in te zijn. De kunst is om die passie over te brengen op potentiële werknemers. De genoemde media-aandacht helpt daarbij. Professioneel werkgeverschap staat naar overtuiging van AB Oost voorop; en AB Oost kan daarin ook verantwoordelijkheden van ondernemers overnemen. Goede arbeidsvoorwaarden en plezierige werkomstandigheden zijn uiteindelijk doorslaggevend om zowel huidige vakmensen als nieuwe werknemers aan je te binden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.