Home

Achtergrond

Geslaagd overleg met Noord-Amerikaanse PD

Anthos heeft samen met de Plantenziektekundige Dienst, NAK Tuinbouw en De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) geslaagde besprekingen gevoerd met de Canadese en Amerikaanse PD en de fytosanitaire voorwaarden.

Eén van de voorwaarden is dat Nederland bollen en planten kan exporteren naar Noord-Amerika. Dit heeft Anthos bekend gemaakt.

De export van bloembollen en vaste planten naar de Verenigde Staten en Canada vindt al decennia plaats met een keuring vooraf. De Amerikanen hebben vorig jaar voorstellen ingediend om het programma aan te passen met extra eisen voor kwaliteitsziekten.Hierover is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt.

Het was voor de eerste keer dat de Amerikanen en de Canadezen gezamenlijk aan een dergelijk overleg hebben deelgenomen. Aanleiding daartoe is het streven om tot een volledige harmonisatie van Amerikaanse en Canadese eisen en inspecties te komen, hetgeen voor het programma belangrijke efficiencyvoordelen met zich mee kan brengen.

Anthos voert op 12 maart vervolggesprekken met de Amerikanen en Canadezen in Washington.

Of registreer je om te kunnen reageren.