Home

Achtergrond 173 x bekeken 1 reactie

Fors meer subsidie voor nieuwe energie VS

Het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) stelt 143,3 miljoen euro beschikbaar aan leningen en subsidies voor hernieuwbare energieprojecten.

De nieuwe regeling is aanzienlijk ruimhartiger dan vooralsnog het geval was. Bedrijven die in aanmerking komen kunnen tot 25 procent van de totale kosten vergoed krijgen. Wanneer het bedrijf een lening aanvraagt kan hiermee maximaal 50 procent van het project worden gedekt. De aanvragen voor subsidies en leningen moeten vóór respectievelijk april en juni binnen zijn.

Volgens de USDA is het noodzakelijk de energieproductie flink op te voeren. Sinds 2001 gaf het ministerie 437,5 miljoen euro uit aan 1763 verschillende projecten.

De Bush-regering heeft in haar nieuwe begroting, die nog niet is goedgekeurd, voorgesteld een miljard euro extra te reserveren voor fondsen ten behoeve van hernieuwbare energie. Het overgrote deel van de gelden zou naar producenten van cellulose-ethanol gaan.

Eén reactie

  • no-profile-image

    a nonymus

    celluloseethanol, moeten ze hier ook doen. alle bermmaaisel, dat ongeschikt is als fourrage en gestort of verbrand wordt, kan nuttig verwerkt worden. ook slootmaaisel hoeft dan niet meer elk jaar verplicht ontvangen te worden op het aanliggende land. geld, energie voor de weg en werkgelegenheid, mooi toch? ook kan het graan- en ander stro dan tot waarde gebracht worden. snel beginnen om dit op poten te zetten!!!
    omdecensortevredentestellenzaliknuderituelecyfresenlettersdansdoendusdeverwrongenmaarnietzoergdathetniettelezeniscodeinhethokjejagendeurtjedichtenwegermee yh8gax zoditisleesbaarderdandecodeindelachspiegel.

Of registreer je om te kunnen reageren.