Home

Achtergrond

Fitna van internet na bedreigingen

De film Fitna van Geert Wilders is gisteravond van de internetsite LiveLeak.com verwijderd. De provider die de anti-Koranfilm als eerste publiceerde, heeft Fitna van internet gehaald na bedreigingen aan het adres van hun personeel. Het zou gaan om ernstige bedreigingen.

,,Dit is een droevige dag voor de vrijheid van meningsuiting'', aldus LiveLeak.com in een verklaring. ,,Maar we stellen de veiligheid van ons personeel voorop. We willen alle duizenden mensen van veel verschillende achtergronden en religies bedanken voor de steun die ze ons hebben gegeven. Zij begrepen dat LiveLeak.com een plek is waar talloze meningen gehoord kunnen worden. Maar de prijs die we nu moeten betalen, is te hoog.''

Wilders betreurt het dat Fitna van LiveLeak.com is verwijderd. De PVV-leider noemt het ,,vreselijk dat bedreigingen de vrijheid van meningsuiting een zware klap toebrengen''. Hij beraadt zich op de consequenties van de verwijdering, maar zegt dat de veiligheid van het personeel van LiveLeak boven alles gaat. Fitna is nog wel via andere websites te zien, waaronder YouTube.com.

Het kabinet toonde zich gisteren blij met de eerste bemoedigende reacties van moslims op de nu breed verspreide film van Wilders. Desondanks waarschuwt het dat nog moet blijken of het rustig blijft.

,,Soms is er pas na maanden zicht op de werkelijke consequenties'', zei premier Jan Peter Balkenende gisteren na afloop van de ministerraad. Enkele weken geleden sprak hij nog over een ,,crisissituatie''. Of die nu voorbij is, zal volgens hem nog moeten blijken.

Balkenende wees kritiek van de hand als zou het kabinet de mogelijke gevolgen van de film hebben overdreven. ,,Het is juist goed dat we buitengewoon alert zijn geweest.'' Het kabinet heeft in binnen- en buitenland steeds nadrukkelijk uitgedragen dat de mening van Wilders niet het standpunt van Nederland is. Daarnaast waarschuwde Balkenende op de mogelijkheid dat de film tot geweld van moslimextremisten zou kunnen leiden.

Volgens Wilders zou Balkenende zich ,,dood moeten schamen'' over alles wat hij de afgelopen tijd heeft gezegd over de film. Moslims stellen zich in zijn ogen een stuk verantwoordelijker op dan de premier. ,,Wat dat betreft hulde aan de moslims.'' Balkenende kaatste daarop terug dat dit compliment van Wilders een ,,ontkrachting van zijn eigen film'' is.

Een dag na publicatie van de film via internet bleken vrijwel alle CDA-bewindslieden om verschillende redenen Fitna nog niet te hebben bekeken. Ministers van PvdA en ChristenUnie hadden dat wel allemaal gedaan.

Fouad Sidali, voorzitter van het Samenwerkingsverband Marokkanen in Nederland, noemde het overleg ,,een van de positieve uitwerkingen van Fitna'', omdat de mensen die écht met elkaar willen samenleven, elkaar in deze tijd heel snel zouden weten te vinden. De Vereniging van Imams zei het vrijdaggebed te gebruiken om moskeegangers aan te geven de rust te bewaren.

Het Landelijk Beraad Marokkanen in Nederland overweegt juridische stappen tegen Wilders ,,De boodschap van Wilders is dat de islam erop uit is om de westerse beschaving te vernietigen. En dat wij als moslims erop uit zijn de Nederlandse samenleving te vernietigen. Zijn boodschap is niet alleen angstwekkend, maar ook haatzaaiend'', zei voorzitter Mohammed Rabbae.

In een kort geding vroeg de Nederlandse Islamitische Federatie (NIF) vrijdag aan de voorzieningenrechter in Rotterdam om de uitspraken van Wilders aan banden te leggen. De uitspraak is over anderhalve week.

Kabinetsleden toonden zich tevreden over de gematigde reacties van moslims in Nederland. Balkenende sprak over een ,,waardige'' manier. Het kabinet is volgens hem ,,trots'' op mensen die op deze manier inspelen op de film.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.