Home

Achtergrond

Fischer Boel wil geen vrijwillige quotumverruiming

Een verhoging van het melkquotum met 2 procent wil EU-commissaris Mariann Fischer Boel niet overlaten aan de lidstaten.

Dat heeft ze vanmiddag gezegd in het Europees Parlement in Straatsburg. Parlement en Fischer Boel botsten vanmiddag over de wijze waarop per 1 april het quotum moet worden verhoogd.

Het parlement stelt voor om aan de lidstaten over te laten of ze een verruiming met 2 procent per 1 april doorvoeren. Het is een compromis dat tegemoet komt aan het verzet van een aantal lidstaten tegen een algemene quotumverruiming.

Fischer Boel wees het voorstel resoluut van de hand. Verschillen tussen lidstaten maken het besluit zo gecompliceerd dat de verruiming per 1 april niet eens kan doorgaan. Ook is het strijdig met het streven om EU-maatregelen te vereenvoudigen.

De commissaris is ook tegen een ander voorstel van het parlement, namelijk het verevenen van quotum tussen onder- en overschrijdende landen. Dat geeft boeren te veel onzekerheid, vindt ze.

Fischer Boel hield opnieuw een krachtig pleidooi voor een verruiming van 2 procent in alle lidstaten. Ze bracht als argument naar voren dat de melkproducenten in de EU nu moeten kunnen profiteren van groeiende marktkansen in Azië.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.