Home

Achtergrond 3 reacties

Einde van de superheffing?

Melk is geen speelgoed, betoogt Jaap Schouls. Voor basisvoedsel als zuivel werkt het marktmechanisme niet zoals het bij andere producten doet. Door de blinde liefde voor de markt zouden we wel eens onze voedselzekerheid op het spel kunnen zetten.

Jaap Schouls is emeritus hoogleraar van de Wageningen Universiteit.

In het commentaar van het Agrarisch Dagblad onder bovenstaande titel wordt een zachte landing naar het quotumloze tijdperk vanaf 2015 vermoed.

In 1983 was er tot veler verrassing plotseling quotering van de melkproductie. Evenzeer bestaat er een goede kans, dat we, ondanks alle gedram over liberalisering, niet zo onwijs zijn na 2015 onze voedselzekerheid en onze melkveehouders uit te leveren aan de grillen van de wereldmarkt. Mogelijk heeft echter tunneldenken ons te pakken.

Waarom is melk wat anders dan textiel, schepen of speelgoed? Ook al is melk superduur, mensen blijven het kopen. Als melk schandalig goedkoop is, koopt men er nauwelijks meer van dan toen het veel kostte.

Het marktmechanisme werkt dus bij melk niet, in ieder geval niet op korte termijn. Als er hongersnood is, duurt het maanden zo geen jaren voordat er weer voedselzekerheid is. Al meer dan honderd jaar hebben rijke landen dan ook een beleid om voedselzekerheid te garanderen met behulp van marktordening. Daardoor kan iemand die er nu op zondagmiddag achter komt dat er thuis geen melk meer is, er zeker van zijn dat er inderdaad zuivel beschikbaar is bij Albert Heijn.

Op de langere termijn is dit echter minder zeker. Op 13 februari 2008 hielden zo’n 4.000 Europese melkveehouders een demonstratieve vergadering in Brussel om marktregeling te behouden na 2015. Zeker belangrijk voor de Nederlandse veehouders die met hun kostprijs van inmiddels ongeveer 50 cent (zie Agrarisch Dagblad 23 februari 2008) bij de te verwachten wereldmarktprijs van 25 cent (kostprijs VS, Australië, Nieuw Zeeland) voor een onmogelijke opgave staan.

Het beste als melkveehouder maar naar Australië of Nieuw Zeeland verhuizen en hier een leeg platteland achterlaten? Dan komt de beschikbaarheid van melk voor de eenvoudige Nederlandse consument alsnog in gevaar. Helaas was tot op heden over de genoemde bijeenkomst niets in de dagbladen, en zelfs niet in het Agrarisch Dagblad, te lezen.

De blinde vlek voor de bijzondere eigenschappen van de markt van basisvoedsel gaat kennelijk samen met leemten in de nieuwsvoorziening op dit terrein.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Hertog Jan

  Het tunneldenken heeft helaas velen te pakken gekregen, daarbij worden ongetwijfeld een deel der hersencellen uitgeschakeld. De laatste tijd zelden een dergelijke frisse kijk op de zuivelproblematiek gezien. Hulde aan deze professor.

 • no-profile-image

  melkveehouder lid DDB

  Naast de NMV en EMB, waarvan de DDB onderdeel uitmaakt zijn gelukkig ook wetenschappers er van overtuigd dat we
  melkveehouders niet aan de vrije markt kunnen overleveren.
  Hoop toch werkelijk dat LTO ook eens haar hersencellen laat werken, voorzover deze aanwezig zijn.
  Veel melkveehouders hebben momenteel groeiplannen.
  Maar deze stallen moeten straks vol en dat betekend bij een vrije markt meer melk voor een lagere prijs, met als gevolg een lager inkomen, omdat de individule melkveehouder met nieuwe gebouwen dan maximaal zal moeten melken om nog wat te verdienen.
  Wij moeten zelf middelen in handen hebben om de markt te sturen.
  Waarom kunnen de OPEC landen dit wel met olie en wij niet met zuivel?

 • no-profile-image

  pola

  N.a.v. opinie van Jaap Schouls in AGD van 7 maart doe ik een oproep aan alle boeren met een gezond verstand het artikel goed te bestuderen, uit te knippen, in te lijsten en daar te hangen waar het mogelijk is de inhoud van dit artikel in alle rust (ontbijt, lunch en avondmaal) tot U door te laten dringen.

Of registreer je om te kunnen reageren.