Home

Achtergrond 13 reacties

Dus toch onteigening voor natuur in Zuiderdieppolders

De provincie Zuid-Holland wil de agrarische Zuiderdieppolders op Goeree Overflakkee omzetten in natuur.

Hoewel bewoners fel tegen zijn en zeggen betere plannen te hebben ontwikkeld, lijkt de provincie volgens Freek Ampt, ecologisch vleesveehouder in Goudswaard, haar zin door te duwen.

De provincie Zuid-Holland is van plan om de agrarische bestemming van de Zuiderdieppolders op Goeree Overflakkee te wijzigen in een natuurbestemming. Dat gebeurt wel vaker, maar dan is het gebied eerst aangekocht door DLG. Hier betreft het een gebied dat voor minder dan eenderde aangekocht is.

Ongeveer eenderde is in eigendom bij de Dienst der Domeinen, maar nog steeds regulier verpacht. De rest is particulier eigendom. Door een bestemmingswijziging kan de provincie haar zin doordrijven. Een pachtcontract kan worden ontbonden als de bestemming wijzigt en er kan worden onteigend! En zo walst de provincie samen met Delta Natuur over de eilanden…

Die bestemmingswijziging is bijzonder. Normaal gesproken gaat een gemeente over het bestemmingsplan. Eens in de zoveel jaar, overruled de provincie de gemeentelijke wensen. De gemeenteraden van de betreffende gemeenten waren vrijwel unaniem: géén bestemmingswijziging! Die afwijzing kwam na een soort volksraadpleging. In een maand tijd werden meer dan 6.000 handtekeningen tegen de plannen verzameld.

Willen ze daar dan niks op Flakkee? Nou, eigenlijk liever niet. Maar om toch mee te denken met de provincie is een alternatief plan voor natuurinvulling gemaakt. Een plan dat nota bene op bijna alle punten beter voldoet aan de doelstellingen dan de eigen plannen van Delta Natuur.

Gedeputeerde Staten hebben de beslissing genomen, zijn daar volhardend in en willen het besluit niet heroverwegen. Gelukkig hebben de Provinciale Staten het laatste woord bij de stemming over het voorstel. Daar zit gelukkig een lichtpuntje. Vier partijen hebben GS ter verantwoording geroepen.

Woensdag treffen GS en de statenleden elkaar. Gezien de brief van GS zal de discussie vanuit die zijde over de doorlopen procedures gaan. De enige procedurefout is dat men Delta Natuur en de compenserende maatregelen tegen zout water door het openen van de Haringvlietsluizen, aan elkaar heeft geknoopt waardoor de boeren tegen elkaar worden uitgespeeld. Geen natuur is geen zoet water om te beregenen!

Waar de discussie over móet gaan is de vraag of de Zuid-Hollandse statenleden de primeur willen om te onteigenen voor natuur. Wijselijk heeft GS daarover niets in de brief gezet. Kenners weten dat onteigening het vervolg is van deze doodlopende weg. Dus: gaat de provincie Zuid Holland onteigenen voor ongewenste natuur en walst het daarmee zoals vanouds regentesk over de bevolking heen, of wil men toch nog wat geloofwaardigheid overhouden en laat men Delta Natuur samen met de werkgroep Zoet-Flakkee de wél door de bevolking gedragen alternatieve plannen uit voeren? Dat is de vraag!

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Mark Evers

  Dit is zwaar van de ratten besnuffled!!

 • no-profile-image

  Grensboerke

  Triest dat dit zo maar mogelijk is en dat nog wel voor zogenaamde `natuur`.

 • no-profile-image

  Kubelink

  Helemaal mee eens! Ik vindt het ook asociaal dat we zomaar internationale verplichtingen nakomen. En natuurlijk is het ook asociaal dat we zomaar een half procent (waar praten we over) van de zeeuwse landbouwgrond opofferen zodat de veiligheid en leefbaarheid verbeterd. Schande! (Maar niet heus)

 • no-profile-image

  jac

  wat een verhaal over de geweldige geschiedenis van NL, prachtig zoveel trots en nostalgie verwerken in een stukje tekst....
  Als zogenaamde stedenbouwkundigen gezond boerenverstand hadden gehad was dit alles niet nodig geweest. Eerst nieuwbouw plegen in de buurt van de rivier ja zelfs bijna in de rivier omdat de welvarende mens zo graag dicht aan het water woont. Voor dit soort prachtwijken moest de rivier wijken. Nu het water er niet meer door kan zouden anderen hun grond moeten inleveren omdat de zogenaamde watermanagers en consorten hun gezond boerenverstand toen niet gebruikt hebben en liever guldentekentjes zagen.
  hoezo tunnelvisie? Als er iemand last heeft van geen eigen visie bent u het wel, u praat namelijk over verdroogde stukjes Twente. Wel eindelijk durven de zogenaamde geleerden toe te geven dat dit door hun verzonnen fabeltje niet klopt. Het valt heel erg mee met de zogenaamde droge gronden, ze kunnen er zelfs geen bewijzen voor vinden. Sorry weet niet meer waar ik dit gelezen heb....
  doet er eigenlijk ook niet toe, net als de fabel van zure regen en deze fabel van verdroging zijn toegegeven is het nu wachten op dat de huidige fabel van broeikaseffect zal worden toegegeven. Zal wel ff duren omdat aan deze leugen wereldwijd een miljardenindustrie en propaganda zijn gebonden.....
  Over tunnelvisie gesproken.

 • no-profile-image

  Ger

  Je weet als er stedenbouwkundige aan het werk gaan dat de landbouwgrond verkwanseld wordt. Die mensen hebben totaal geen notie hoe belangrijk hier de goede landbouwgrond is. Bergen geld over de balk smijten en de landbouw naar de ondergang. We weten dat de stedenbouwkundigen met al die plannen van de afgelopen tien jaar,veel idioteplannen gemaakt zijn. Veel plannen zijn de prullebak in gegaan, maar we breken nu nog over verschillende plannen onze klompen. Laat het nuchtere verstand is zegevieren, in het buitenland licht nog veel slechte grond. Laat daar maar huizen bouwen, het is er ook veel goedkoper en minder files in het verkeer. Als men in Nederland zo door gaat, wanneer gaat men over de kop?

 • no-profile-image

  gert

  regenteske dictatuur

 • no-profile-image

  Mark Evers

  Dit kan zo niet vrienden.

 • no-profile-image

  M de vlieger

  Wonen we in Nederland of in Rusland?
  Wij noemen dat boeren pesten

 • no-profile-image

  .

  Woutertje, hier is werk aan de winkel.

 • no-profile-image

  C.A. Pol

  Laatst zag ik een tv progamma over biobrandstof. Hiervoor werd koolzaad en graan gebruikt om het te maken. Er worden 7 stuks nieuwe fabrieken in Rotterdam gebouwd om het te maken.
  Men vermelde ook dat hierdoor er minder graan op de markt kwam voor consumptie. Laat men deze grond dan gebruiken om graan of koolzaad te gaan verbouwen en de boeren eventueel over te laten schakelen naar deze sector.
  In mijn ogen leverd het dan meer op dan het wijzigen in een natuurbestemming.

 • no-profile-image

  jac

  schandalig, ze zijn hier echt van de pot gerukt! Van de meest vruchtbare grond in de wereld, nu en in de toekomst weer onder water laten lopen is helemaal van de gekke. Zoiets doms kan alleen maar bedacht worden door mensen die barsten van de welvaart en daar door niet meer helder kunnen denken. Het ergste is dat ze ook nog grof betaald krijgen om dit soort onzin te bedenken en in plannen te verpakken.
  Internationaal verplicht? onzin
  Volgens mij moet er in Twente een perceeltje onder water gezet worden, pak weg 2 mtr hoog zou voldoende moeten zijn.

 • no-profile-image

  Kubelink

  Nederland heeft een geweldige watermanagementgeschiedenis en dus ook enorm veel ervaring en kennis op dat gebied opgedaan. We hebben door de eeuwen heen geleerd hoe we ons moesten beschermen tegen het water. Eerst met terpen, dijken, enz. Nu zijn onze ervaren waterbeheerders er door schade en schande achter, dat het tegenhouden van het water niet meer voldoende is om onze kaaskoppen ook in de toekomst boven water te kunnen houden. Het roer moet om bij ons doen en denken over waterbeheer. We moeten nu leren om MET het water te gaan leven in plaats van ons er tegen te blijven verzetten. Op sommige plaatsen moeten we daarom het water meer (soms tijdelijk) de ruimte geven. Daarvoor is natuurlijk nogal wat land nodig waarvan we al zo weinig hebben. De plaatsen die we nodig hebben om water op te slaan moeten dus zorgvuldig gekozen worden. Omdat het om de levens gaat van 9 miljoen mensen (die in dat deel van Nederland wonen wat onder NAP ligt en waar 65% van het BNP wordt verdiend), kan ik me niet voorstellen dat de meeste boeren het onbegrijpelijk zullen vinden dat er soms ook (goede) landbouwgrond moet worden opgeofferd voor de algehele veiligheid. Nu een eerste van die plannen zich aandient, staan bepaalde personen en instanties met andere belangen gelijk op hun achterste benen en trekken ze openlijk de kennis in twijfel van waterbeheerders die met al hun kennis en ervaring de mensen juist jarenlang tegen het wassende water hebben beschermd. Het zijn immers dezelfde deskundigen die ons ooit de deltawerken hebben geschonken die nu met deze plannen komen. Natuurlijk weet ene Jac uit Sevenum (NB in Limburg) het veel beter dan die wereldwijd vermaarde Nederlandse waterdeskundigen. Mensen die zulke plannen verzinnen zijn volgens hem: "mensen die barsten van de welvaart en daar door niet meer helder kunnen denken..." en mensen die "...ook nog grof betaald krijgen om dit soort onzin te bedenken en in plannen te verpakken". Nou niet bepaald een reactie waaruit enig respect blijkt voor mensen die ons land hebben gemaakt tot dat wat het nu is en wat het hopelijk zal blijven (mits we op hen blijven vertrouwen): een plek waar we ondanks de aanwezigheid van veel water kunnen leven, zonder al te veel risico op de verdrinkingsdood. Ach Jac maak jij je in Limburg maar lekker druk om dat halve procentje landbouwgrond in Zeeland. Ik hou me wel bij de vele verdroogde gebiedjes in Twente waarvan ik er graag weer een aantal (zoals vroeger) onder water zie staan. Het besef dat zulke maatregelen nodig zijn voor een gezond watersysteem, een gezond ecosysteem EN een gezonde landbouw groeit gelukkig met de dag. Ik zie het als een stukje 'constante beschavingsgroei'. Daar hebben schreeuwende arrogante tunnelvisionairs als jij maar weinig invloed op. Denk dus voor niet aan een ander belang dan dat van jezelf.

 • no-profile-image

  Berend Botje

  Jac uit Sevenum, er is een film over de andere kant van de CO2-psychose:
  "The great CO2-swindle".
  De grote CO@ zwendel, het laat prachtig zien dat veel wetenschappers het huidige dogma van opwarming van de aarde door CO2 niet onderschrijven en het tegendeel beweren en ook aantonen, de stijging van het gehalte CO2 is een gevolg van de opwarming en wordt aangestuurd door de activiteit van de zonnevlekken, een proces dat zich regelmatig herhaalt.
  Het is een fabeltje dat de mens verantwoordelijk is voor de klimaatverandering, de bijdrage van de mens in de totale uitstoot van kooldioxide is slechts enkel honderdsten van procenten. Het is nog meer een fabeltje dat de mensen de opwarming door wat voor maatregel dan ook beïnvloeden kan.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.