Home

Achtergrond

Duitse boeren vrezen wildgroei aan patenten

Duitse landbouw- en milieuorganisaties luiden bij landbouwminister Horst Seehofer de alarmklok tegen de wildgroei aan patenten op genen van vee.

Aanleiding voor de noodkreet is dat bij het Europese patentbureau in München opnieuw twee patenten (EP 1506316 en EP 1141418) zijn verleend op genetica van varkens en runderen.

"Als we niet uitkijken worden op deze manier de bedrijven en de dieren onder de kont van de boeren weggepatenteerd", zo zet voorzitter Maria Heubuch van de bond Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) uiteen.

"Seehofer moet in deze kwestie in actie komen, zowel politiek als juridisch, en protest aantekenen. Het gaat hier niet om nieuwe uitvindingen, maar om een georganiseerde vorm van struikroof. Men wil de boeren laten betalen en de vrije fokkerij onmogelijk maken."

Behalve door de AbL wordt de kreet 'Geen patent op leven!' ondersteund door onder meer de melkveehoudersvakbond BDM en Greenpeace.

De grote landbouwfederatie Deutscher Bauernverband (DBV) deed al eind vorig jaar een dringend beroep op Seehofer om zich in te spannen voor een stop op de toenemende pantentering van dieren en gewassen. Volgens de landbouwfederatie is een wijziging van de Europese biopatent­richtlijn daarvoor de aangewezen weg.

"Steeds vaker komt het voor dat ondernemingen patenten gebruiken om claims te leggen op rassen en soorten die via gangbare kruisings- en selectiemethoden zijn verkregen", aldus toenmalig DBV-topman Gerd Sonnleitner.

Ook de AbL protesteert niet voor de eerste keer, maar had tot dusver geen succes. Mocht ook deze keer een reactie uitblijven, dan wil de bond met Greenpeace tot actie overgaan door zelf bezwaar aan te tekenen bij het patentbureau.

Of registreer je om te kunnen reageren.