Home

Achtergrond 444 x bekeken

Cramer verbaast Kamer met uitspraak kernenergie

Minister Jacqueline Cramer (Milieu) blijft links en rechts in de Tweede Kamer verbazen met haar uitspraken over kernenergie.

De PvdA-bewindsvrouw zei vandaag de eisen die gesteld worden aan kernenergie te willen aanscherpen zodra zich een maatschappij meldt die een kerncentrale wil bouwen.

Volgens VVD-Tweede Kamerlid Halbe Zijlstra is dat de wereld op zijn kop: "U moet helder maken onder welke voorwaarden u kernenergie wilt toestaan, zodat investeerders weten waar ze aan toe zijn.''

Ook SP-er Paulus Jansen had grote moeite met de uitspraak van Cramer. Hij wees erop dat de energiemarkt geliberaliseerd is en dat het erop uit kan draaien dat straks een vergunning verleend zal moeten worden zonder dat de eisen aangescherpt zijn.

De uitspraak van Cramer wekte verbazing, omdat het kabinet gesteld had te willen wachten met de behandeling van een wijziging van de kernenergiewet totdat de Sociaal-Economische Raad een rapport had uitgebracht. Dat SER-rapport werd vandaag aangeboden.

De aanleiding tot het debat was een andere uitspraak van PvdA-minister Cramer. Nog voordat de SER met haar rapport kwam over kernenergie, zei zij dat de kerncentrales de komende tientallen jaren nog niet veilig genoeg zullen zijn. Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken noemde dat al direct "een tikkeltje'' voorbarig.

Zowel VVD, voorstander van kernenergie, als GroenLinks, tegenstander, wilden helderheid van het kabinet. Cramer zei vandaag kernenergie niet te willen uitsluiten in de scenario's voor de energievoorziening zoals die gemaakt worden voor de periode tot het jaar 2050.

Van der Hoeven en Cramer benadrukten in het debat beiden, dat in het coalitieakkoord is afgesproken dat er in deze kabinetsperiode geen kerncentrales bijkomen in Nederland. Ook stelden ze dat in het beleid van het kabinet voor de periode tot 2020, zoals vastgelegd in het rapport Schoon en Zuinig, geen plaats is ingeruimd voor kernenergie. Ook vonden beide bewindsvrouwen dat kernenergie aan de orde kan komen bij de formatie van een volgend kabinet.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.