Home

Achtergrond 280 x bekeken 1 reactie

Boereninkomen op het spel

Brussel neemt belangrijke besluiten over melkquotum en bedrijfstoeslag.

In het Justus Lipsiusgebouw in Brussel komen de 27 Europese ministers van landbouw komende maandag bij elkaar voor een vergadering die nog belangrijker is dan anders. Hun voorzitter, de Sloveen Iztork Jarc, heeft belangrijke agendapunten:
een eenmalige verhoging van het melkquotum en de eerste conclusies over de voornemens van commissaris Fischer Boel voor aanpassingen van het EU-landbouwbeleid.

Groen licht verwacht voor extra quotum

Over die quotumverhoging wordt nu al maanden gezeurd. Minister Verburg dacht in december jl. al dat het besluit voor 2 procent extra al was genomen. Maar dat was te optimistisch en een niet al te beste beoordeling van de politieke signalen van collega-ministers. Een paar lidstaten –Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk- hadden zo hun bedenkingen. Verburg verwacht dat het besluit nu een gekwalificeerde meerderheid zal krijgen.

Laatste kans

Het is ook wel de laatste kans, want de verhoging moet per 1 april van kracht worden. En dan maar zien of die 2 procent plus het halve procent dat al vast stond, inderdaad wordt volgemolken in het komende zuiveljaar. Ik ben benieuwd naar reacties van mensen die er aan twijfelen.

Eerste conclusies

Minstens zo belangrijk zijn de eerste conclusies die de ministers trekken over de voornemens van landbouwcommissaris Fischer Boel voor aanpassingen van het Europees landbouwbeleid, in het bijzonder de bedrijfstoeslagen. Daar kwam ze in november mee, en de ministers moeten nu aangeven wat er aan veranderd moet worden.

Het Europees parlement heeft dat deze week ook gedaan door het – met overweldigende meerderheid - aanvaarden van het rapport van parlementariër Lutz Goepel.

Als de ministers net zo veel noten op hun zang hebben als het Parlement wens ik de commissaris veel sterkte toe bij het formuleren van de concrete voorstellen. Want er blijkt een verscheidenheid van opvattingen en tegenstrijdigheden, die zij nu moet verwerken en overbruggen.

Van health check naar open hartoperatie

Want wat ooit begon als een simpel testje van de gezondheid van het landbouwbeleid, dreigt uit te draaien op een open hartoperatie. Zo’n evaluatie is een open uitnodiging voor al diegenen die vinden dat het geld anders verdeeld moet worden, dat er meer naar plattelandsfondsen moet, en meer naar boeren die leuke dingen doen voor natuur en landschap.

Kwart korting dreigt op inkomenstoeslagen

Als verschillende vormen van afroming van toeslagen gestapeld worden, wat zo maar kan gebeuren, dan is er een behoorlijk risico dat boeren met een kwart op hun huidige inkomenstoeslagen worden gekort.

Na de eerste politieke schermutselingen komen in mei de concrete Commissievoorstellen. Dat is wel iets om naar uit te zien en dan de mogelijke schade voor de boereninkomens op te maken.

Foto

Henk Dokter

Eén reactie

 • no-profile-image

  akkerbouwer

  Of het allemaal met de voornemens van Brussel nog wel zinvol en haalbaar zal zijn is nog maar de vraag. Dat geldt in de eerste plaats ook voor de uitbreiding van het melkquotum in de EU met 2,5%.
  In de EU wordt toch al door meerdere landen het quotum niet volgemolken. Nederlandse melkveehouders worden daarnaast geacht om wel meer te kunnen melken. Maar is dat in de praktijk wel haalbaar?
  Want 2.5% meer melk betekent ook dat er 2,5% meer land ter beschikking moet komen voor 2,5% meer voerproductie en mestafzet. Voor Nederland is er dan een dikke 20.000 ha meer land nodig voor de melkveehouderij om die 2,5% meer melk te kunnen realiseren. Mede als gevolg van het mineralenbeleid ontstaat er dan qua landgebruik een verdringingseffect in landbouwend Nederland. Nu zijn ze in Brussel wel zo handig geweest om het suikerquotum in te krimpen en er zodoende voor gezorgd hebbende dat er dan ca 20.00 ha minder bieten in Nederland worden geteeld. Waardoor er in principe dus precies die 20.000 ha akkerbouwland vrij komt voor de 2,5% meer melkproductie in Nederland. Akkerbouwers moeten op deze manier (alweer) opdraaien voor ruim baan van de melkveehouders. Daarmee lijkt de landbouwpolitiek van de EU meer op de planeconomie van het communisme dan op de hedendaagse vrije markt economie. Echter het bouwplan van de akkerbouwers voor de landinvulling van 2008 is al bepaald en komt de beslissing van Brussel voor dit jaar al te laat om daadwerkelijk 2,5% meer melk aan de fabriek te krijgen in melkjaar 2008. Tenzij door een groeizame zomer melkveehouders meer voer van hun eigen land weten te halen. Verder is uitbreiding van het melkquotum ook tegenstrijdig met de wens voor meer graan in de EU. Of je haalt graan van een ha land of je haalt melk van een ha land. Beide tegelijk kan echt niet. Verder het uitvoerige rapport van Lutz Goepel eens doorgespit. Echt samenhangend kun je dat niet noemen en bevat, zoals Henk Dokter al vermeldde, vele tegenstrijdige opvattingen over het te volgen landbouwbeleid van de EU. De nadruk ligt in dat rapport vooral op handhaving van de regionaal gebonden productiewijze op landbouwgebied. En dan rijst de vraag of het niet beter is dat elk land individueel het landbouwbeleid maar gaat bepalen. In plaats dat Brussel dat gaat doen met aparte ingewikkelde regelgeving voor elk EUland individueel.
  Het voorstel om de inkomenssteun met een kwart te verlagen ligt ook ter tafel. Wanneer dat wordt aangenomen betekent het dat boeren dan meer geld van de consumenten nodig zullen hebben om hun eigen inkomen op peil te kunnen houden. Dus hogere voedselprijzen met mogelijkerwijs hogere looneisen van de consument en daardoor kans op verhoging van de inflatie. Je vraagt je af of ze in Brussel met de op stapel staande hervormingen van Europese landbouwbeleid niet te veel hooi op de vork nemen. En met de vele noten op hun zang door de bomen het bos niet meer zien. Tevele veranderingen in het huidige landbouwbeleid van de EU zijn niet wenselijk lijkt mij. Terecht dat Henk Dokter aangeeft dat de "Health Check " wel eens een "Open Hart Operatie"kan worden. Met als resultaat dat het EU landbouwbeleid dan verworden is tot een "Casino Royal". Maar dan zijn er in de toekomst onder de boeren maar een paar winnaars en een hoop verliezers. En kan in die zelfde toekomst een stabiel inkomen van de individuele boer en voedselzekerheid van de consument in Nederland wel eens verder weg zijn dan de EU lief is.

Of registreer je om te kunnen reageren.