Home

Achtergrond 367 x bekeken

Bewijslast landbouwvrijstelling bij fiscus?

De bewijslastverdeling is in het (fiscale) recht vaak van doorslaggevend belang. Zo ook bij de toepassing van de landbouwvrijstelling. Degene op wie de bewijslast rust, moet immers vaak hard aan het werk om zijn of haar gelijk aan te tonen. Aan de andere kant kan degene op wie de bewijslast niet drukt ‘rustig achterover leunen’ en afwachten waar de tegenpartij mee komt en daar vervolgens op schieten. De bewijslast blijkt in de praktijk vaak een te zware last waardoor procedures verloren gaan. Dit gegeven blijkt ook weer uit twee recente uitspraken van de rechtbank in Arnhem en het hof in Amsterdam.

Vuistregel onder de ‘oude’ landbouwvrijstelling van vóór 27 juni 2000 was dat de fiscus moest bewijzen dat er sprake was van een belaste bestemmingswijzigingswinst. Vanaf 26 juni 2000 speelt het begrip bestemmingswijziging echter geen rol meer bij de toepassing van de landbouwvrijstelling. Het is dan ook de vraag of de oude vuistregel dat de bewijslast in eerste instantie bij de fiscus ligt nog opgeld doet. Deze vraag wordt dan ook momenteel voorgelegd aan de fiscale rechter. Inmiddels zijn er echter twee uitspraken die de oude bewijslastverdeling hanteren. Het is de vraag of de Hoge Raad hier uiteindelijk mee instemt.De rechtbank van Arnhem oordeelde in haar uitspraak van 25 september 2006 als volgt (de fiscus is hier verweerder):

“31. Ingevolge de jurisprudentie die is gewezen onder het regime van de oude wettekst van de landbouwvrijstelling (vgl. HR 18 februari 1998, BNB 1998/152 en HR 28 oktober 1998, BNB 1999/34), rust op verweerder de bewijslast aannemelijk te maken dat een gedeelte van de boekwinst buiten de landbouwvrijstelling valt (hij moest aannemelijk maken dat de uitzondering van de bestemmingswijzigingswinst zich voordeed). Nu tijdens de parlementaire behandeling van de wetswijziging van 27 juni 2000 de bewijslastverdeling niet aan de orde is geweest, ziet de rechtbank geen aanleiding om onder het regime van de nieuwe wettekst de bewijslast anders te verdelen. Dit betekent dat het aan verweerder is om aannemelijk te maken dat de Wevab lager is dan de betaalde koopsom (WEV)”.

Ook het hof in Amsterdam in zijn uitspraak van 29 augustus 2007 stelt dat de inspecteur niet het gevraagde bewijs levert dat er verschil is tussen de waarde WEV en Wevab. Vooralsnog blijven beide rechtelijke instanties de ‘oude’ bewijslastverdeling hanteren. Het is afwachten of uiteindelijk de Hoge Raad deze bewijslastverdeling volgt.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘landbouwvrijstelling’

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘bewijslast’

Meer informatie Uitspraak Rechtbank Arnhem, 25 september 2006

Lees ook Agrocount studiebijeenkomst: Agro-fiscale leergang, alle fiscaliteiten in één oogopslag

Meer informatie Uitspraak Hof Amsterdam, 29 augustus 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.