Home

Achtergrond 310 x bekeken

Besluit huisvesting per 1 april 2008

Het Besluit huisvesting, voluit Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij, bepaalt dat dierenverblijven waarvoor emissie-arme huisvestingssystemen beschikbaar zijn, op termijn emissiearm zijn. Hiertoe bevat het besluit zogenaamde maximale emissiewaarden. Alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde, mogen nog toegepast worden.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het eerdere besluit zijn:

  • • Het mogelijk maken van het zogenaamde ‘intern salderen’. Als bij nieuwe of bestaande huisvestingssystemen verdergaande technieken worden toegepast dan vereist, dan hoeft in de (overige) bestaande huisvesting geen emissiereductie te worden toegepast.
  • • Het vervallen van de datum van 30 oktober 2007 als datum waarvoor veehouderijen die onder de Europese IPPC-richtlijn vallen (GPBV-installaties) hun stallen emissiearm moeten hebben gemaakt. GPBV is hetzelfde als IPPC en betekent geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging.
  • • De mogelijkheid voor het bevoegd gezag om strengere emissiegrenswaarden en eerdere tijdstippen vast te stellen voor veehouderijen die onder de Europese IPPC-richtlijn vallen (GPBV-installaties) vanwege de technische kenmerken en geografische ligging alsmede de plaatselijke milieu-omstandigheden.
Overigens blijft (via artikel 22.1a Wm) gelden dat veehouderijen die onder de Europese IPPC-richtlijn vallen, (GPBV-installaties) per 30 oktober 2007 wel aan de IPPC-richtlijn moeten voldoen. De Europese IPPC-richtlijn schrijft voor dat milieuvervuilende bedrijven de best beschikbare technieken gebruiken om verontreiniging zo veel mogelijk te beperken. Het geldt dus ook voor de grote intensieve veehouderijbedrijven.

Het Besluit huisvesting is een algemene maatregel van bestuur (AMvB) die is gekoppeld aan de Wet Milieubeheer. Het Besluit huisvesting geldt ook voor veehouderijen die onder de werkingssfeer van het Besluit landbouw vallen. Het Besluit geeft invulling aan het algemene emissiebeleid voor heel Nederland.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘Wav’

Meer informatie Infomil: Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.