Home

Achtergrond 1 reactie

Agro-park of grondgebonden bedrijf?

De landbouwontwikkelings-gebieden, de LOG’s, zijn volgens Jan Veldhuis niet bedoeld om er megastallen te bouwen, maar om de reconstructie van het platteland te realiseren. De komst van grote varkensbedrijven boezemt de omwonenden bovendien angst in.

Jan Veldhuis is woordvoerder van de stichting Vroomshoop en Omstreken een Mesthoop?

Om een uitbraak van varkenspest in de toekomst te voorkomen, werd de reconstructiewet gemaakt. Deze wet hield in: varkensvrije zones en minder dieren. Helaas trekt een virus zich niets aan van deze vrije zones.

Intussen diende een nieuw fenomeen zich aan: natuur. Door Europese regelgeving kregen belangrijke natuurgebieden een status en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moet deze gebieden met elkaar verbinden.

Aangezien met name intensieve veehouderijen door de ammoniakuitstoot een bedreiging voor de natuur zijn, voorziet de reconstructie in verplaatsing van deze bedrijven naar LOG’s: landbouwontwikkelingsgebieden. De reconstructie kent nog twee benamingen: het extensiveringsgebied (natuur, steden en dorpen) en het verwevingsgebied.

Wat is er nu van die verplaatsingen, waar miljoenen aan subsidiegeld te verdelen zijn, terecht gekomen? Weinig of niets. Omdat per 1 januari van dit jaar dierrechten vrij verhandelbaar zijn, maakt dat nieuwvestiging nog gemakkelijker.

Op dit moment zijn op ruim zestig plekken in Nederland aanvragen voor megastallen gedaan. De maat van deze bedrijven is 95 bij 150 meter of 208 bij 68 meter. Voor Nederland ongekend, ook al door de etagebouw, vandaar het woord varkensflat.

Omwonenden vrezen bij de komst van zulke grote bedrijven terecht de uitstoot van fijnstof, dat ook met goede filtering niet kan worden weggevangen. Ook geur is een probleem. Om de LOG’s zo groot mogelijk te maken, is de grens om kleine woonkernen teruggebracht van 1.000 naar 200 meter. Voor bewoners een reden temeer om protest aan te tekenen. Een ander gevaar dat een ieder raakt, is de door ziekenhuizen zo gevreesde MRSA bacterie.

Een nieuw probleem doet zich voor in de sector groot, groter, grootst. In de praktijk blijkt dat in de verwevingsgebieden sprake is van groei naar bedrijven van meer dan 10.000 varkens. Wat is dan nog het verschil met een LOG? De gerechtigde angst bestaat, dat een aantal LOG’s ingericht wordt als agro-productiepark.

Is dit onze bedoeling voor de toekomst, of hechten wij eraan dat ons platteland gekenmerkt wordt door grondgebonden boerenbedrijven, waardoor de openheid in het landschap gewaarborgd blijft? De toekomst zal het leren.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Ton

    Als men de bestaandebedrijven in open gebieden, dus die gunstig gelegen zijn met voldoende afstand van burgerwoningen benut, dan zijn de LOG gebieden niet nodig. Er zijn al veel bedrijven in de opkoopregeling gegaan, die gunstig lagen. Dit is kapitaalsvernietiging en een grote gemiste kans. De bedrijven moeten niet te veel bij elkaar gebouwt worden. Spreiding is het beste, minder infectie druk en meer mogelijkheden om de bedrijven uit tebreiden. Als er in het buiten gebied te veel burgerwoningen belemmeringen veroorzaken, zou met aan slopen van die woningen voor de toekomst wel eens voordeel kunnen hebben. Dit kost zeker veel minder en lost de meeste problemen op. Ook zoveel geld voor natuur uit tegeven is onverantwoordt. Rond om de stallen groeit alles, als je het heen laat doen. De schades waar over gepraat wordt, zien we hier niet. Waar dit heen moet met de ingeslagen weg weet ik niet, maar ze hebben het wel verpest. Iedereen tegenelkaar opgezet, draai dit maar is terug! En dan in een tijd dat je met technische middelen, de problemen die er nog zijn kun oplossen.

Of registreer je om te kunnen reageren.