Home

Achtergrond 543 x bekeken

Activiteitenbesluit Vrom ook voor WKK

Ondernemers die bijvoorbeeld een WKK-installatie willen bouwen of aanpassen, moeten dit melden bij de gemeente. Mogelijk moet onderzoek plaatsvinden, bijvoorbeeld naar de productie van het geluid. Deze regel vloeit voort uit het zogenoemde Activiteitenbesluit van het ministerie van Vrom, dat sinds 1 januari 2008 van kracht is. Het Vakblad voor de Bloemisterij meldt daarbij dat de benodigde internetmodule nog kampt met kinderziektes.

Activiteitenbesluit
Het Activiteitenbesluit dat algemene regels stelt op het gebied van milieu aan bedrijven werd op 1 januari 2008 van kracht. Het inwerkingtredingsbesluit verscheen op 4 december 2007 in het Staatsblad (nummer 472). In dat besluit is geregeld dat de Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit en de Regeling algemene regels milieubeheer per 1 januari 2008 in werking treden. Een aantal artikelen uit het Activiteitenbesluit geldt nog niet per 1 januari 2008. Op termijn zal ook het Besluit glastuinbouw daarin worden opgenomen.

Ondernemers
Ondernemers kunnen via een internetmodule op de website van Vrom nagaan of zij een melding moeten indienen, een vergunning moeten aanvragen of geen van beide. Een melding kan dan digitaal worden ingediend via dezelfde website en komt bij de eigen gemeente terecht (als die al in het systeem is opgenomen). Ook geeft de module advies aan welke milieuvoorschriften het bedrijf moet voldoen. WKK-installaties en aanpassingen eraan moeten dus gemeld worden en mogelijk is onderzoek nodig naar het geproduceerde geluid.

Internetmodule
Volgens het Vakblad voor de Bloemisterij is er tot nu toe weinig ruchtbaarheid aan deze nieuwe milieuregels gegeven. Het geeft als reden daarvoor dat de internetmodule voor het doen van een melding nog gebreken vertoonde in de afgelopen maanden. Lastig is dat de module om invoer van bedrijfsgegevens vraagt om de module verder te kunnen verkennen. Het is te vinden op de website van Vrom in het Dossier Activiteitenbesluit onder het kopje ‘Milieuvergunning nodig? Lees meer...’

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘Milieuvergunning’

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘WKK’

Meer informatie Vakblad voor de Bloemisterij, 11 maart 2008: Nieuwe WKK digitaal melden bij gemeente

Meer informatie Dossier Activiteitenbesluit van VROM

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.