Home

Achtergrond

Aantal afnemers per vleesvarkenshouder daalt

Het aantal afnemers per vleesvarkenshouder is in de periode 2003 tot 2005 afgenomen.

Dat concludeert het landbouweconomisch instituut LEI. Onderzoekers bekeken ongeveer honderd bedrijven met een omzet van minimaal 50.000 euro in vleesvarkens.

Het gemiddelde aantal afnemers daalde van 1,8 naar 1,5 per bedrijf. Vooral het aantal vleesvarkenshouders met drie of meer afnemers daalde sterk.

In 2005 had 60 procent van de bedrijven één afnemer en bijna 30 procent twee afnemers. Grotere bedrijven hebben vaak meerdere relaties. Meestal is er één afnemer die het leeuwendeel van de afname voor zijn rekening neemt. Het aandeel van deze grootste afnemer is vooral bij de bedrijven met drie afnemers tussen 2003 en 2005 wel afgenomen. Volgens het LEI komt dit doordat deze varkensbedrijven sterk in bedrijfsomvang zijn gegroeid.

Het LEI verklaart de daling in het aantal afnemers voor een belangrijk deel doordat de keuze in afnemers ook kleiner is geworden. In de slachterijsector is in de onderzochte periode sterk gefuseerd nadat in de jaren 90 de totale slachtcapaciteit sterk is afgenomen. Ook het aantal handelaren en exporteurs neemt af.

Of registreer je om te kunnen reageren.