Home

Achtergrond

€19.000 toeslag en premie voor akkerbouwers

De onderzochte groep van 8.100 akkerbouwbedrijven kreeg ruim €150 miljoen aan premies en toeslagrechten, per gemiddeld bedrijf dus €19.000. Hiermee kwam het bedrijfsinkomen uit op €33.000. De premie en toeslag werd scheef verdeeld: 52% van het geld ging naar 18% van de bedrijven. Dit alles blijkt uit een onderzoek van het LEI naar gespecialiseerde akkerbouwbedrijven in Nederland in het kader van het Europese landbouwbeleid.

De akkerbouwbedrijven behaalden over de jaren 2004-‘06 een inkomen uit bedrijf van gemiddeld €33.000. De spreiding in het inkomen is groot. Zo behaalde 19% van de bedrijven een negatief inkomen uit bedrijf. Deze bedrijven onder de nullijn ontvingen gemiddeld €11.000 aan premies en toeslagen. Van de akkerbouwbedrijven heeft 35% een inkomen tussen de €0 en €25.000, ongeveer het bedrag uit premies plus toeslagen. De hoogste inkomengroepen haalden een kleiner deel uit de premies en toeslagen dan de andere inkomensgroepen. De hoogste 11% van de bedrijven qua inkomen verdiende meer dan €75.000.

In de voorbije magere jaren voor de akkerbouw zijn de premies en toeslagen belangrijk geweest voor akkerbouwers om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zonder zou 28% van hen met het inkomen uit bedrijf onder de nullijn komen. De telers van zetmeelaardappelen in de Veenkoloniën ontvingen naar verhouding veel premies en toeslagen. Zonder zouden ze bijna allemaal onder de €20.000 aan bedrijfsinkomen blijven. De bedrijven met een minder dan gemiddeld bedrijfsinkomen haalden ook €17.000 inkomsten van buiten het bedrijf.

De akkerbouwers hebben meestal wel genoeg onderpand om te kunnen lenen voor de (vervangings)investeringen. De huidige hoge prijzen in de akkerbouw komen nu wel van pas om verder interen op het eigen vermogen te voorkomen.

Aanleiding onderzoekVanaf 2006 worden de premies voor de meeste landbouwgewassen niet langer uitbetaald op basis van de productie of arealen, maar in de vorm van toeslagen op basis van een historische grondslag. Dit systeem met toeslagrechten wordt dit jaar op Europees niveau geëvalueerd bij de zogenoemde Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Het LEI deed daartoe dit onderzoek.

Opzet onderzoekHet onderzoek hield rekening met zowel de toeslagen (ontkoppelde of productieafhankelijke premies) als de premies (gekoppelde of productie-afhankelijk premies, met name voor zetmeelaardappelen) die zijn uitgekeerd in 2006. De gegevens zijn afkomstig uit het Bedrijven-Informatienet van het LEI (het Informatienet), dat bedrijven representeert met een bedrijfsomvang tussen 16 en 1.200 Europese grootte-eenheden (ege).

Omdat de inkomens van de akkerbouwbedrijven per jaar sterk fluctueren, is uitgegaan van het gemiddelde inkomen per bedrijf in de jaren 2004, 2005 en 2006. De berekeningen zijn gebaseerd op 108 gespecialiseerde akkerbouwbedrijven uit het Informatienet, die circa 8.100 bedrijven representeren. Het inkomen van buiten het bedrijf is van een kleiner aantal bedrijven bepaald.

Lees ook Akkerbouwbedrijf nu groter dan 40 hectare

Meer informatie LEI, 6 maart 2008: Toeslagen en premies voor veel akkerbouwers van substantieel belang

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.