Home

Achtergrond 256 x bekeken

€120 miljoen extra stimulering duurzame energie

De tweede Kamer diende moties in om €120 miljoen extra aan de Stimuleringsregeling duurzame energie (SDE) te besteden en om de subsidie voor co-vergisting en verbranding van vaste biomassa te verhogen naar €0,15 per kilowattuur (kWh) voor installaties kleiner dan 2 megawatt. De eerste motie is door de minister van Economische Zaken al ingewilligd en de tweede lijkt te volgen. Ondernemers kunnen per 1 april weer aanvragen indienen voor de SDE.

Co-vergisting en verbranding van vaste biomassa
Eerder was de subsidie voor co-vergisting en verbranding van vaste biomassa vastgesteld op €0,12 per kWh, maar dit bedrag vond niet alleen de LTO te laag, maar ook het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Het laatste bedrag leidde tot geen enkele rendabele offerte volgens de indieners van de motie. Ook willen zij dat andere vormen van duurzame energie een kans krijgen naast zonne- en windenergie. Als de minister op korte termijn uitvoering geeft aan de motie en dit vóór 1 april verwerkt in de nieuwe regeling, dan is het hogere basisbedrag nog dit jaar van toepassing. De LTO is nu tevreden met het resultaat voor de co-vergisting en wil weer met het kabinet verder onderhandelen over een klimaatakkoord.

SDE
De subsidie voor co-vergisting is onderdeel van de SDE. De nieuwe SDE gaat in op 1 april 2008, nadat het 3 maart 2008 gepubliceerd werd in de Staatcourant. Daarmee zijn de criteria voor aanvraag van de SDE bekend. Subsidieaanvragen zijn vanaf 1 april mogelijk voor de productiecategorieën wind op land, biomassa en fotovoltaïsche zonnepanelen. Over de productiecategorie ‘WarmteKracht Koppeling’ volgt binnenkort meer duidelijkheid. De nieuwe subsidiebedragen na de genoemde moties moeten nog verwerkt worden in toelichtingen op de SDE op de websites van Economische Zaken en SenterNovem, dat de regelingen uitvoert.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘duurzame energie’

Meer informatie ministerie van EZ: Regeling Stimulering Duurzame Energieproductie

Meer informatie SenterNovem: beginpagina Stimulering Duurzame Energieproductie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.