Home

Achtergrond 24 reacties

Wageningen onderzoekt uittreders zuivelcoöperatie

De Nationaal Coöperatieve Raad (NCR) heeft Universiteit Wageningen de opdracht gegeven voor een uitvoerig internationaal onderzoek naar de reden waarom melkveehouders weglopen bij hun coöperaties.

Directeur Gert van Dijk van de NCR zegt dit in het Brabants Dagblad. Het afgelopen jaar zijn bij veel Europese zuivelcoöperaties leden weggelopen omdat kleinere coöperaties of particuliere opkopers meer geld voor de melk boden.

“Deze boeren kozen op het oog voor het profijt van een hoge actuele marktprijs, maar misschien zit er wel meer achter”, zegt Van Dijk. “Dat moet dit onderzoek uitwijzen. Wat we al wel weten is dat coöperaties die weinig van hun leden vragen qua investering, risico's en eigenaarschap meer problemen hebben met weglopers dan andere. Van weerskanten moet er het gevoel zijn: "Dit is mijn club."

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Paul

  Ik denk dat de melkprijs de belangrijkste reden is om weg te lopen.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  nrc? wakker dier? bedoel je nsb handelsblad?

 • no-profile-image

  een wakker dier

  Ha ha terechte opmerking veehouder.
  Ik weet nog goed dat de nrc. op de dag voor Pim Fortuyn vermoord werd, de hoofdredacteur een paginagroot artikel schreef
  waarin good old Hitler maar eens weer van stal gehaald werd om Pim af te branden.Dit als ultieme poging te proberen, de gevestigde orde in het zadel te houden.
  De vreedzame revolutie mocht niet doorgaan.
  Sinds die dag koop ik NIMMER meer een nrc.
  Overigens haalt het journaille nu Adolf ook weer aan om Geert Wilders af te branden.
  Laten we zuinig zijn op de man, we zullen hem nog bitterhard nodig hebben!
  N.r.c. jij noemt het nsb.,
  daar kan ik mee leven.
  Ik noem het ``nette rooie
  club``.
  Uiteraard bedoelde ik hier die andere zgn. nette club,
  het nationaal coöperatieve kwaad uh raad.
  Coöperatie dass war einmal...net als de (ouwe) nsb.
  Gelukkig bent u wakkere veehouder het met de inhoud verder wel eens .

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Wakker dier ben jij Wouter van de Weijden , de 'broer'van volkert v.d G.
  De man die het liefst alle landbouwgrond wil onteigenen van de boeren. Of zit ik er heel ver naast dit keer?

 • no-profile-image

  Student

  "hier is echt geen duur onderzoek voor nodig,je kunt het zo aan betreffende boeren vragen"

  Verklaar dan waarom als ik 10 boeren rond vraag wat de hoofd reden is dat bedrijven weggaan bij de coöp ik ook 10 verschillende antwoorden krijg?!
  In plaats van wat gespeculeer is het nuttiger om in kaart te brengen wat er gaande is. Bedenk wel dat we op een keerpunt van de zuivelgeschiedenis staan.

 • no-profile-image

  een wakker dier

  Heel goede inzending non-coöperatieve boer uit Fryslan.
  U wilt de broekies uit Wageningen het brood niet uit de mond stoten ...maar heeft dat eigenlijk al gedaan.
  Wat een goede samenvatting.
  U zult geen fan van mij zijn en dat hoeft ook niet persee, maar u valt mij reuze mee.
  Voor alle duidelijkheid pissebedden hiero .
  IK heb de bedoelde reactie
  niet geschreven.
  Sterker nog, ik had hem zo goed niet kunnen schrijven.
  Hulde friese boer....ze zijn er gelukkig nog wel,
  boeren die meer kunnen dan, koeien tot op het bot "uitmelken".

 • no-profile-image

  Hengis

  @Wakker Dier, Weidestein 11FEB 21:42  Wil je aub bij de discussie blijven in plaats van het op de man spelen. En ga niet denegreren. Hou het gewoon fatsoenlijk.


  Oja en sterkte met je verkoudheid. Een boer kan nooit ziek thuis blijven, hij moet wel werken bij een griepje. De dieren doen hem niet even in de ziektewet. En een hulp inschakelen kan niet, dat is verschrikkelijk duur en je moet hem dan ook nog eens eerst een paar dagen inwerken, kortom kun je het net zo goed zelf doen.

 • no-profile-image

  non-coöperatieve boer

  Je kunt een heel boekwerk schrijven over de achterliggende gedachte waarom de NCR dit onderzoek wil gaan uitvoeren. Het heeft natuurlijk alles te maken met de voorgenomen fusie van FF en Campina. Het laatste en enige nieuws daarover dateert op de websites van beide FF en Campina van 19 dec 2007. Pakweg twee maanden terug. Je begint je daarom ook af te vragen hoe de zaken vorderen met deze fusie. Omdat er nu eerst een onderzoek van de NCR komt, roept dat bij mij de gedachte op dat het met die fusie nog niet van een leien dakje gaat. Nu moet je een broedende kip niet storen, maar een beetje meer openheid over het verloop van de fusiegesprekken zou de beide directies sieren. Hard nodig ook om er voor te zorgen dat boerenleden in augustus dit jaar goed voorbereid een uitspraak over de fusie kunnen doen. En of het vertrouwen aan de directie van het nieuwe megaconcern kan worden gegeven. Er is tegenwoordig argwaan genoeg onder de leden heb ik gemerkt. Het meeste argwaan is, dat de directie stelt dat er altijd een "marktconforme" melkprijs aan boerenleden is betaald. En dat valt m.i. te betwijfelen. Wanneer er een marktconforme prijs is uitbetaald dan zou dat betekent hebben dat er op gezette tijden in opdracht van de directies bij boerenleden ook wel eens een tankvol melk in de mestputtten geloost had moeten worden. Dit vanwege een tijdelijk overvoerde markt. En dat is de laatste decennia nooit gebeurd. Melk heeft altijd zijn weg kunnen vinden voor verwerking. Ter vergelijking komt het in de akkerbouw veel vaker voor dat overtollig, niet te plaatsen akkerbouwproducten onverkocht weggesluisd worden, b.v. uien terug op het land, aardappelen richting veevoer en volle silo`s bij de suikerindustrie bestemt voor verkoop in het jaar daarop. Daarom kun je in de akkerbouw wél spreken van marktconforme prijzen. Maar bij melk lijkt dat een groot vraagteken te zijn. Het is eerder aan de orde dat de "marktconforme" uitbetaalde melkprijs niet meer dan natte vinger werk genoemd kan worden . Om zo onder het motto van "hier boer heb je ook wat" zo goedkoop mogelijk aan de melk te komen. Vandaag de dag is de melkprijs wat meer "marktconform" maar de stijging van de kosten holt daar als een sneltrein achteraan. In een eerdere reaktie op deze weblog van 11 febr 21.35 stelt boerenverstand uit mijn eigen regio dat goedkope melk goed voor de economie zou zijn . Maar als je de landbouweconomie doorlicht is een hogere melkprijs ook goed voor de economie. Echter een lage melkprijs is goed voor de economie in stedelijk gebied en een hoge melkprijs is goed voor de economie van het platteland. Dat is het enige verschil. Vandaar dat de NCR nu een onderzoek op stapel zet met uiteindelijk doel om de economie van het platteland op een laag pitje te kunnen houden door blijvend een naar omstandigheden te lage melkprijs aan melkboeren uit te keren. (onderzoek kan trouwens ook mooi dienen voor gebruik in akkerbouw, tuinbouw en intensieve veehouderij). Dit onderzoek moet er dan toe bijdragen dat stedelingen in hun stedelijk leefgebied goede sier met hun geldstromen kunnen blijven maken. En de plattelander provinciaals mag vertoeven in een leeggelopen leefgebied gevuld met megastallen. Ben het met schrijver Boerenverstand eens. Bij dit onderzoek van de NCR zijn niet alleen zuivelmensen betrokken. En het stappenplan en de uitslag liggen al klaar.

 • no-profile-image

  gert

  hier is echt geen duur onderzoek voor nodig,je kunt het zo aan betreffende boeren vragen

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Volgens mij hoef je daar geen duur onderzoek voor te houden. De belangrijkste reden dat boeren weglopen (zowel bij grote cooperaties als particuliere melkfabrieken) is dat de melkprijs al jaren structureel lager is dan bij kleine fabrieken. Zelf denk ik dat de arrogante houding waarmee de fabrieken van allerlei regels aan boeren opleggen over kwaliteit en certificering erg veel kwaad bloed zetten bij melkveehouders, terwijl de fabrieken zelf nooit op hun slechte resultaat afgerekend kunnen worden.. Het is trouwens ook een zeer ongezonde situatie dat boeren tot voor kort niet de keus hadden om hun melk te leveren aan wie zij dat wilden, gelukkig is daar nu verandering in gekomen.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Hahahahaha ik geloof niet dat we elkaar helemaal goed begrijpen, maar heb je nog meer complot theorieën in huis wakker dier?
  Ik ben er gek op.

 • no-profile-image

  non-coöperatieve boer

  Dit is weer de bureaucratie ten voeten uit. In plaats dat er een onderzoek wordt gedaan opdat boerenleden niet bij hun coöperatie hoeven weg te lopen, komt er nu een onderzoek van tegenovergestelde strekking. Waarom ze dat wel doen. Niet te bevatten wat de NCR met dit onderzoek van plan is. Hoofdzaak bij een coöperatie is het vertrouwen tussen boerenleden en directie met alles wat daar tussen zit. En met dit voorgenomen onderzoek stelt de NCR al bij voorbaat dat boerenleden niet betrouwbaar zijn. En halen daarmee meteen het fundament onder de coöperatie vandaan. (Ze mogen bij de NCR wel eens bij zichzelf een onderzoek instellen met de vraag of ze zelf nog wel betrouwbaar zijn.) En wat hun voorgenomen onderzoek betreft kan de conclusie simpel zijn. De boerenleden die hun coöperatie met vaarwel hebben verlaten, hebben het vertrouwen in de directie opgezegd. Maar goed, bij de NCR hebben ze eerst een duur rapport nodig voordat ze dat zelf in de gaten hebben.

 • no-profile-image

  gert

  de cooperatiebesturen hebben blijkbaar geen geen zelfreflectie.

 • no-profile-image

  een wakker dier

  Ach melkveehouder op 10 feb. 23.36 uur.
  Jij zit er maar 3 reacties naast.
  Kijk even terug op 18.47 uur.
  Beter ingevoerde lezers hier weten trouwens dat ik vanaf het begin een Geert Wilders ondersteuner ben.
  Het is dat ik door de griep gegrepen ben,(ziek thuis), anders had ik op jouw onzinnige reactie zeker niet gereageerd.
  Ik hou van addertjes onder het gras, maar niet van pissebedden.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Klopt jan hier in Duitsland wordt ook gezegt dat Tiny Sanders niet verder mag met friesland omdat hij vroeger altijd gezegt had dat hij dat niet wilden. Er spelen zich daar rare dingen af en niemand weet wat. Ik ben bang dat we de ncb achter na gaan. Niet de hoogste melkprijs maar de meeste macht. Gelukig heb ik er niet direct last van, maar dit is niet goed als zo'n groot bedrijf in één van de belangrijkere melk landen in europa zich zo slecht inzet voor de melkveehouders. Jammer dat ze niks leren van het leden verlies in Duitsland. En of een onderzoek er iets aan toe voegt vraag ik me af. De bestuursleden die vinden hun positie toch belangrijker dan hun taak, en meestal zoeken ze toch de mindere ondernemers uit als bestuurslid. Dus ik denk dat het een keer goed mis moet gaan en dan kunnen we weer vruchten plukken van een coöperatie.

 • no-profile-image

  B. vanden Hurk

  Het is algemeen bekend dat Brussel de melkprijs weer terug naar 27 Eurocent wil. Dat berperkt de inflatie en dus blijft de economische groei hoog. We zijn een politieke speelbal. Ik ben het dan ook met de vorige schrijver eens, dat we ons in Nederlands verband moeten bundelen middels de NMV. Dan zijn wij aan zet om prijsafspraken te maken. En inderdaad, van LTO hoeven we in deze niets te verwachten. Die ondersteunen de nieuwe welzijnseisen en hebben te veel andere sectoren te dienen die harder roepen.

 • no-profile-image

  een wakker dier

  Wie zal dat betalen?
  Ik gelukkig niet.
  De boer is weer de zwarte piet.
  Daar is kennelijk genoeg te halen.
  En maar zaniken over de P.v.d.D. , die op termijn gunstig werkt voor het imago van de boerenwereld.
  Terwijl ze onderwijl leeggemolken worden door bijv. de n.r.c.
  Jullie willen allemaal groot groter grootst!
  Welnu dit krijg je er dus van.
  Mijn advies kost als immer niets.
  Ga naar dat kantoor en gooi elk een emmer melk
  naar binnen.
  Laat ze verrekken die uitvreters.
  De bazen daar strijken 500.000.- of meer op per jaar.
  Lijkt mij logisch dat zij de helft inleveren...nu ze blijkbaar falen.
  Ga het niet pikken boeren...laat ze balen!

 • no-profile-image

  een wakker dier

  Nee jammer veehouder, meer smaken hebben we niet. Voor boeren heb ik hier alleen de "gangbare" smaken en dat snap jij echt wel hoor.
  Overigens hou ik vooral van addertjes, zeker als ze onder het gras zitten.

 • no-profile-image

  non-coöperatieve boer

  Wanneer je als student 10 boeren vraagt waarom ze bij hun coöperatie weggaan en dan 10 verschillende antwoorden krijgt is best verklaarbaar. Deze boeren bedenken gewoon een antwoord. De werkelijke reden laten ze je niet weten. Die 10 verschillende antwoorden zijn alleen maar bedoeld om de vragende student met een kluitje het riet in te sturen. De beslissing van een boer om bij de coöperatie weg te gaan ligt meer in het boerengevoel en dat is moeilijk te verwoorden of te omschrijven. Voorbeeld: Een boer gaat weg bij z`n coöperatie met de reden dat de melkprijs te laag wordt bevonden. Daar steekt dan nog meer achter. De betreffende boer krijgt ook niet het gevoel dat de directie van z`n coöperatie ook iets tastbaars doet om de melkprijs op peil te houden of te verhogen. Zoiets is dan te vertalen dat de betreffende boer het vertrouwen in de directie heeft opgezgd. Simpel. Een ander antwoordt dat je kunt krijgen is dat de kwaliteitseisen van de af te leveren melk te hoog is. Maar dan krijg je hetzelfde als bij een antwoord over de melkprijs. De directie doet niet iets tastbaars om de kwaliteitseisen bij te stellen. En weer spreekt dan het boerengevoel. En hij het vertrouwen in de directie opzegd. Zo kun je alle verschillende antwoorden herleiden. Maar goed ik wil je het brood niet uit de mond stoten. Van mij mag je een duur rapport maken met een opsomming van de hoeveelheid kluitjes waarmee je het riet bent ingestuurd.

 • no-profile-image

  Jan

  Cooperaties in de landbouw zijn opgericht door de boeren om een redelijke prijs voor het produkt te ontvangen. Dit om een redelijk inkomen te garanderen. Maar wat is er van overgebleven? De rollen zijn omgedraaid, de boeren zijn er voor de cooperatie. Je hebt leveringsplicht, je moet afwachten wat je voor je produkt ontvangt. Je moet je inkopen(ledenbewijzen) om te mogen leveren. Je moet er zelfs steeds meer extra bij doen, graag voor niets of een fooi. De boeren hebben niets meer in te brengen, de cooperaties fuseren en nemen andere fabrieken over om meer macht. De prijs die ze uitbetalen hangt aan de onderkant. Ze proberen om de lat zo hoog te leggen in sacties, dat de leden bijna niet naar een concurent kunnen overstappen. Zie onlangs bij Campina om de ledenbewijzen aan hun eigenvermogen toe te voegen. Dit heeft veel mensen aan het denken gezet. Het is door verzet van leden niet doorgegaan. Dit is niet meer de cooperatie van vroeger die er stond voor de boeren. Ik hoorde van een colega hier net over de grens, dat er in hun krant stond dat Campina probeerde om de uitbetalingsprijs voor de melk om laag te krijgen. Als de fusie met FF door gaat denk ik dat de boeren hun zegeningen wel kunnen tellen. Er is een gezegde: Als de vos de passie preekt boer pas op je kippen. Voor mij maakt het niet zoveel meer uit. Ik ben al een poosje gestopt. Maar ik ben is benieuwt of er in dit onderzoek uitkomt wat de melkveehouders denken. En ook of de NMA hier extra aandacht aan geeft. Dit kan toch zo maar niet.

 • no-profile-image

  Florina

  @Gert, DR
  Dat gaan ze nu juist doen: boeren vragen naar de reden, en dat in cijfers vertalen.
  Zodat we straks wéér een groot onderzoeksverslag vol cijfertjes voor de kiezen krijgen...

 • no-profile-image

  Joost

  Blijkbaar reageren hier ook mensen op de site, die de sector willen schoferen. Ze denken dat de koeien op het bot worden uit gemolken. Maar ik denk dat de melkveehouder meer wordt uit gemolken, tot zelfs op het bot. Alles ging in prijs omhoog behalve het product van de boer. Dit ging bij veel producten flink omlaag. Daar gaat het nu juist om. Wat is de doelstelling van de cooperaties? Iedereen in de kolom verdient eraan, wat er over schiet is voor de boer. En maar schoppen tegen die arme boer, tot hij van armoe stopt. Heb je dan je zin, en denk je dat erbij zijn die dit niet pikken. Velen hebben de cooperatie een kans gegeven, als ze het niet waarmaken vertrekken ze. Ook hebben ze de boeren eisen opgelegd, waarvoor ze bijna voor niets het er maar bij moesten doen. Het was en is arogantie ten top. Een normaal denkend ondernemer laat zich niet met een kluitje het riet in sturen. De reclames die ze maken op de TV zijn zo kinderachtig, hier prik een nuchtere consument gewoon door heen. Het is de hoogste tijd dat er volwassen bestuurders komen, die op een eerlijke en klantvriedelijke manieren, zaken doen. Laat hier in het onderzoek de onderste steen maar is boven komen. Het vertouwen is bij veel leden, waaronder er veel vertrokken zijn, zwaar geschonden. Ze hebben door hun arogante houding mensen heel kwaad gemaakt, zij zullen nog veel moeten doen om dit zeer bij hun weg te werken. Want die komen nooit meer terug! Ik hoop de de onderzoekers dit aan het licht brengen

 • no-profile-image

  Boerenverstand

  De laatste zin van de meeste rapporten is.De conclussies geeft aanleiding tot meer onderzoek,maar..........
  Blijkbaar ligt er al een stappenplan klaar.Alleen de regie hebben andere mensen dan de zuivel. Immers een lage melkprijs is goed voor de economie.
  Het is ook in strijd met het tijdperk van ""de afhankelijke veehouder"".Immer alleen met de gegeven subsidie kunnen we boeren hun inkomen sturen. En de GLP(goede landbouw praktijk) is een modern aflaat systeem om na 20o7 nog een hemels inkomens te kunnen verdienen. Om zo LNV en Brussel als èènoog te laten regeren in land der blinden van amtenaren en onderzoekers.
  Want dit staan LNV en Brussel niet weer toe dat boeren rond augustus weer beginnen te shoppen. Mijn conclussie is:""Dit onderzoek zal de aanleiding zijn voor de verlenging van de opzegtemijn bij zuivelcoöperaties. "' Maar voor deze conclussie is meer onderzoek nodig
  Tip: Ga rond augustus weer shoppen in melk want dit maakt boeren minder afhanklijk

 • no-profile-image

  J v. Dijk

  Het is goed dat er 5000 Europese boeren bijeen zijn geweest in Brussel. Er komt een krapte wereldwijd aan melk. Gelukkig dat die bundeling er in Europees verband komt. Hoe meer leden de NMV krijgt hoe meer er een machtsblok gemaakt kan worden naar de zuivelgiganten. NMV wordt de sterkste onderhandelingspartner en die heeft gelukkig niet zoals LTO heel veel andere belangen, zoals: hun commerciele diensten draaiende houden. Cooperatief is LTO immers wel, alleen niet naar haar leden toe, maar naar hun Haagse vriendjes en milieu-organisaties. Makkelijk toch, de melkveehouders blijven toch wel stil. De NMV heeft gelukkig maar 1 belang en dat is dat van de melkveehouders!!!!!!!!!!

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.