Home

Achtergrond 6 reacties

'Waarde bedrijfstoeslag halveert na 2014/2015'

De waarde van de bedrijfstoeslagen zal na 2014/2015 zijn gehalveerd.

Dat komt doordat het Europese landbouwbeleid verandert, zegt beleidsmedewerker Henk Diepenhorst van de directie Internationale Zaken van het ministerie van landbouw.

Diepenhorst sprak gisteren op persoonlijke titel op de themadag Granen. Als eerste noemt hij de invloed van de modulatie, dat deel van de bedrijfstoeslagen dat de EU inhoudt om plattelandsontwikkeling te financieren.

"De modulatie bedraagt nu 5 procent. Dat zal hoger zijn na 2014/2015. Ook de invoering van de hectarepremie en de inflatie zullen effect hebben op de waarde van de bedrijfstoeslagen. Als de hervorming is afgerond in 2014/2015 zal de waarde van de bedrijfstoeslagen ongeveer de helft zijn van de huidige waarde."

Diepenhorst verwacht dat uiteindelijk weinig van het huidige gemeenschappelijke landbouwbeleid overblijft. "De exportrestituties worden afgeschaft. Dat geldt ook voor alle quota, behalve wellicht bepaalde importquota voor landen buiten de EU. De interventieprijzen gaan naar nul, als ze nog bestaan. Ook de braaklegregeling blijft opgeschort of wordt helemaal afgeschaft."

De WTO zal eisen dat het invoertarief op bepaalde producten met meer dan de helft naar beneden moet, aldus Diepenhorst. "De gekoppelde steun zal zijn verdwenen. De hectarepremie zal overal ingevoerd zijn. En de modulatiekorting zal zijn verhoogd. Feitelijk kun je zeggen dat in 2014/2015 alleen de vrije markt is overgebleven. Vraag en aanbod zullen dan volledig de prijzen voor landbouwproducten bepalen."

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Hertog Jan

  ”Meer markt en minder overheid” is het devies. Als je de markt puur als richtlijn neemt heb je inderdaad geen beleid meer nodig, maar de overheid krimpt heus niet in, vergeet het maar. In een tijd van hoogconjunctuur ( zoals de landbouw er nu voorstaat) is het inderdaad erg gemakkelijk en eenvoudig om te koersen op de logica van de markt. Dat was lange tijd heel anders en de reden om de landbouw te ”begeleiden”, was om boeren een vergelijkbaar inkomen met de rest van de samenleving te verschaffen en de conjunctuur schommelingen, die funest kunnen zijn op te vangen. We zullen wel zien hoelang het goed gaat, ik persoonlijk denk dat de wal het schip wel weer zal keren. Elke correctie naar rechts leidt onvermijdelijk eens weer tot een correctie naar links.

 • no-profile-image

  Grensboerke

  Ab maakt inderdaad een vergissing, door ambtenaren als degene die geciteerd wordt komen we in de problemen.
  Van mij mogen subsidies weg, maar houdt dan op te zeggen dit te doen ivm WTO, want Amerika lacht ons uit. Zij steunen als het nodig is de landbouw en dat zie ik in Nederland niet gebeuren. En de instelling van LNV dat zich continu achter Brussel verschuilt, is ook niks waard. En dan heeft Ab gelijk. Opdoeken die tent en stuur de ambtenaren maar eens werken. En het russische voorbeeld in inderdaad treffend; ook daar sprak men van verborgen werkloosheid.
  En wat betreft de welvaartspreiding; daar is de laatste jaren binnen Nederland al niet heel veel van terecht gekomen en door de suikermaatregelen worden alleen de grootgrondbezitters in Zuid-Amerika beter, dus dat is ook geen argument.

 • no-profile-image

  Hertog Jan

  Ik denk dat Ab een kleine vergissing maakt. OK de betutteling is doorgeschoten, en liberalisering mag dan een gevolg zijn van voortschrijdend inzicht, dat de overheid destijds ingreep was om dezelfde reden. Welvaartsspreiding is (was) niet alleen een gevolg van voldoende ondernemers en handelsvrijheid, maar vooral van een effectief bestuur.

 • no-profile-image

  ab

  Dat is groot nieuws. Uitstekend nieuws. Nu hebben we per 14 boeren 1 ambtenaar bij LNV in Nederland. Dat aantal kan dan heel erg flink terug. Levert Nederland veel geld op. Laser kan ook decimeren. De vraag naar personeel arbeidsmarkt is veel groter dan het aanbod dus ook in dit opzicht is het een heel erg goede zaak.
  De kosten van het de toeslagrechten systeem en het vergaderen erover in Brussel kunnen dan helemaal weg. Dat levert nog een veelvoud op van de kosten die we in Nederland maken voor de uitvoering van de regelingen. Boeren uit Brussel dat gaat echt niet. In Rusland hebben ze 75 jaar geboerd vanuit Moskou en dat bracht het failliet van de het land , ze hebben het boeren vanuit Moskou afgeschaft. Wij boeren reeds 50 jaar vanuit Brussel en het komt er nu eindelijk van dat ook dat stopt. Het is immers veel te duur. Schaffen we het boeren vanuit Brussel niet af dan kan Europa niet blijven concurreren met andere werelddelen. Leve het ondernemerschap. Wij kunne met opbregnsten per hectare die 5 x hoger liggen dan het gemiddelde van Noord Amerika echt wel verder.

 • no-profile-image

  Frans

  Kan je in 2014 nog bedrijfstoeslagen en verschillen in bedijfstoeslagen per hectare tussen telers verantwoorden op basis van specifieke steunbedragen in de periode 2000/2002 die zelf gebaseerd zijn op rendementen van de graan produktie in de periode 1986/1989? Dit is geen beleid meer maar het handhaven van uitgaven omdat wie geld kan uitgeven belangrijk is in onze maatschappij.
  Boeren willen wel subsidies van Brussel ook als ze geen andere objective verantwoording meer hebben dan "een stabiel" beleid.
  Brussel handhaafd de premies om zelf belangrijk te zijn en omdat het niet durft te raken aan de verdeling van de geldstromen over de verschillende lidstaten.

 • no-profile-image

  boer journalist

  Wanneer Brussel de bedrijfstoeslagen halveert zonder flankerend beleid dan maken ze een vergissing. Landbouweconomisch kan dat helemaal niet. Wanneer de landbouwmarkt onverkort als vrije markt verder moet, dan zet Brussel in op een weg naar faillissement van de Europese landbouw. Bedrijfstoeslagen zijn hard nodig ter compensatie van de belastingen van allerlei soort die boeren in de EU(moeten) betalen. Bij een vrije markt gaat er dan via de belastingen veel te veel geld uit de landbouw verdwijnen. En kan de landbouweconomie in Europa niet meer goed draaiende worden gehouden. Het fenomeen van belasting die een boer in Europa betaalt is in de landbouweconomie door Brussel altijd onderbelicht geweest zo niet volledig genegeerd. Terwijl belastingen, accijzen, heffingen e.d. een geweldige invloed hebben op de concurrentiepositie van een individuele boer. Zelfs vele malen meer dan het vakmanschap van die individuele boer. Kijk alleen maar eens naar onze oosterburen, de Duitsers. Pas sinds vorig jaar is daar de BTW van 16% naar 19% gegaan, terwijl in Nederland de BTW al jaren op 19% staat. Tegenover de boeren in Nederland hebben de boeren in Duitsland jarenlang een concurrentievoordeel gehad vanwege het verschil van 3% BTW. Als ze in Brussel nu willen dat boeren wereldwijd in een vrije wereldmarkt met elkaar moeten gaan concurreren. Dan is een eerste vereiste dat boeren wereldwijd ook evenveel belasting per kilo product/per hectare gaan betalen. Dat zou bij de WTO onderhandelingen ook een hot item moeten zijn. Maar dat zie ik ze daar nog niet doen. Ieder land wil graag zelf bepalen hoeveel belasting hun boeren moeten betalen. Alleen wordt dan ook een concurrentieverschil in stand gehouden van boeren in het ene land tegenover boeren in een ander land. Helaas blijft er dan alleen maar een wereldwijd landbouwbeleid over van pappen en nathouden. In Brussel wordt volgens mij nog te veel gefocussed op de "varkenscyclus" alsof dát een vrije wereldmarkt van landbouwproducten kan reguleren. Echter de theorie van de varkenscyclus werkt in de praktijk heel anders dan de landbouweconomen ons doen geloven. Maar het zal nog wel een tijdje duren eer ze dat in Brussel in de gaten krijgen. Inzetten op een vrije markt voor de landbouweconomie lijkt mij een doodlopende weg. Enige optie is volgens mij om alle landbouwproducten te quoteren om zo een meer solide landbouwmarkt te verkrijgen.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.