Home

Achtergrond 446 x bekeken 3 reacties

Voor het eerst energie uit koffieschillen

Essent wekt als eerste energiebedrijf ter wereld energie op door verbranding van schillen van koffiebonen.

De eerste lading van 3.200 ton schillen is vandaag aangekomen bij de Amercentrale in Geertruidenberg, liet het bedrijf weten.
Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) opende het project. Essent ziet veel potentie in landbouwresten als energiebron en is van plan deze steeds meer te gaan gebruiken.

Het voordeel van restafval is dat het duurzamer is dan andere soorten biomassa, aldus Essent. Het gaat niet ten koste van de voedselvoorziening en neemt ook geen extra landbouwruimte in beslag, in tegenstelling tot gewassen die speciaal voor biomassa worden geteeld.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Dirk Goossenaerts

  Ben het volledig eens met de reactie van Joep Hermans. Wetende dat er een structureel tekort is aan biomassa, moet men er spaarzaam mee omspringen. Maw. alle grootschalige biomassa energie-initiatieven waarbij de restwarmte (circa 70%) geen nuttige bestemming heeft (dus geen economisch zinvolle bestemming) kan men bezwaarlijk duurzaam noemen en mag men zeker geen subsidies toekennen.
  Als men even kijkt naar de energieinhoud van biomassa en naar de subsidies die men krijgt voor die zogenaamde groene stroom, dan komt men op gigantische subsidies (per ton droge stof). Men zou deze cijfers ook eens mogen publiekelijk bekend maken en kijken hoe de modale burger daarover denkt.

 • no-profile-image

  ton

  Ik ben het met onderstaande reacties volledig eens. Verder wil ik aanvullen het blijkbaar geen probleem is afvalstoffen zoals koffieschillen in te voeren, dit terwijl men moeilijk doet over de uitvoer van mest omdat dit als afvalstof wordt beschouwd. Dit ondanks het feit dat de juridisch gezien mest en koffieschillen dezelfde status hebben. Als het kabinet en essent de mond vol hebben over duurzaam produceren en verantwoording durven te nemen liggen er kansen. Als ieder schip met koffieschillen nu eens mest mee terug neemt dan kunnen de koffieboeren met goedkope meststof de vruchtbaarheid van hun grond op peil houden en betere opbrengsten genereren. Dit voorkomt verdere ontbossing en komt het milieu ten goede. Essent is verzekert van constante aanvoer van koffieschillen, de overheid is verzekert van duurzame energie en de Nederlandse landbouw kan duurzaam produceren.
  Welke politieke partij of milieuorganisatie heeft ruggegraat en durft dit aan te kaarten om vervolgens spijkers met koppen te slaan?

 • no-profile-image

  joep hermans

  Het is voor de koffieboeren op korte termijn prima dat Essent op deze wijze reststromen wil gebruiken. Daardoor kunnen deze boeren weer wat prijsvoordeel behalen. Voor Essent zal de goedkoopte echter van korte duur zijn. Want de prijs van deze grondsstoffen gaat bij grote vraag snel naar boven, dat zorgt er weer voor dat meer en meer boeren hun koffie doppen willen afvoeren. Het effect daarvan is dat door het weghalen van organische stof uit de teeltgebieden daar de bodem verschraalt en minder vruchtbaaer wordt. Wat weer met dure kunstmest verholpen moet worden. Het is dus niet allemaal goud dat er blinkt. Alleen biobrandstoffen of nevenstromen daarvan, die de bodemvruchtbaarheid in stand houden, en die daarbij een bewezen positief effect op de CO2 reductie hebben kunnen als duurzaam worden aangemerkt. Het is daarbij nog de vraag of het niet veel verstandiger is deze koffiedoppen in lokale energiecentrales te gebrruiken. Dat spaart transport uit naar Europa. Ook helpt het de lokale energieproducenten om te voldoen aan de Kyoto protocollen. Men moet dit dan ook zien als een schaamlapje om de ambities te verdoezelen van Essent om nieuwe kolencentrales te gaan bouwen.
  Men probeert uit alle macht om de energievoorziening te blijven monopoliseren. Onze toekomstige energievoorziening moet echter veel meer gedecentraliseerd worden. Met een veelheid aan kleinschalige lokale producenten. Zelfs energieproductie door huishoudens ligt in het verschiet. Een energieproductie die naar behoeft, op het juiste moment aanwezig is en die daarbij een optimale benutting van restwarmte realiseert, dat is waar wij naar toe gaan. Voor bijstook in de bijzonder inefficiënte grote centrales met eem bijna afwezige benutting van restwarmte is deze biomassa niet geschikt. Het is zelfs doodzonde om deze organische stoffen daarvoor te gebruiken.
  En het is absoluut onverdedigbaar om hiervoor SDE subsidie te verlenen, terwijl in de nieuwe SDE regeling juist het gebruik van lokaal aanwezige biomassa wordt tegengehouden. De overheid loopt aan de hand van partijen die de grootste mond hebben, maar die echt helemaal geen verstand hebben van de productie van biomassa. Daar heb je de plantaardige sector voor nodig. maar daar wordt niet mee gecommuniocerd. Niet door de overheid, niet door de multinationals en niet door de milieubewegingen. Maar of zij dat nu leuk vinden of niet. Er zal meer en meer een beroep moeten worden gedaan op de agrarische sector als leverancvier van grondstoffen. Als alle fossiele reserves reeds lang zijn verbruikt, zijn er nog steeds de plantentelers. Dat is de enige sector die hernieuwbare grondstoffen produceert. Altijd ook over 1000 jaar. Daar moet in geïnvesteerd worden en niet in grootschalige kolencentrales die ons klimaat bederven.

Of registreer je om te kunnen reageren.