Home

Achtergrond

Vertrouwenspersoon Glastuinbouw aangesteld

Deze week tekenden de partijen bij de CAO Glastuinbouw en het Mediation Centre in Breda een overeenkomst voor de Regeling Vertrouwenspersoon Glastuinbouw.

Het landelijk opererende Mediation Centre is voor de uitvoering van de regeling aanspreekpunt. De aan het centrum verbonden adviseurs treden op als vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon cao partijen komen hiermee de afspraak na over de vertrouwenspersoon die zij verleden jaar aan de cao-tafel maakten. Zo kunnen zaken die tussen werkgever en werknemer of tussen werknemers onderling spelen met inschakeling van de geschillencommissie glastuinbouw of de vertrouwenspersoon op een laagdrempelige manier opgelost worden.

Het Mediation Centre is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 076 5 48 00 00 of per email mc@mediation-centre.com.

De geschillenregeling CAO Glastuinbouw biedt aan werkgevers en werknemers de mogelijkheid om bij een geschil van mening over de uitleg van een cao bepaling of bij een geschil over de juiste toepassing van de CAO deze voor te leggen aan de
geschillencommissie.

Voorwaarde is dat beide partijen instemmen met de behandeling van het geschil door de commissie. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemerspartijen.

Verzoeken om behandeling van een geschil kunnen schriftelijk ingediend worden bij Paritaire Commissie Glastuinbouw, per adres Actor, Postbus 28, 2700 AA Zoetermeer of per email paritaire.commissie@actor.nl.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.