Home

Achtergrond 2 reacties

Totale capaciteit WKK's groeit naar 3.000 megawatt

Het totale vermo­gen van warmtekrachtinstallaties (WKK’s) op glastuinbouwbedrij­ven zal naar verwachting dit jaar uitkomen op 2.500 megawatt en in 2012 op ongeveer 3.000 megawatt.

In de toekomst zullen diverse al­ternatieve brandstoffen de plaats van het huidige aardgas gaan in­nemen. Dat stelt Erik Koolwijk, mede­werker bij Cogen Projects giste­ren op een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging Techniek in de Landbouw in Wageningen. Om deze verwachting waar te ma­ken zullen kleinschalige glastuin­bouwbedrijven voor een belang­rijk deel van het toneel verdwij­nen om plaats te maken voor de grotere bedrijven, die vervolgens WKK’s zullen installeren.

"Uit berekeningen en ervarin­gen blijkt dat glastuinders met een WKK vaak nog meer verdien­den aan de verkoop van elektrici­teit dan aan die van hun produc­ten", vertelt Koolwijk. "De groei­ende vraag naar elektriciteit heeft aan het succes van teruglevering van stroom aan het openbare net daar zeker aan bijgedragen. Van grote betekenis is de zoge­noemde spark spread bij het te­rugleveren van stroom. De in­koopkosten van gas en de op­brengst van aan het net geleverde stroom spelen daarbij een crucia­le rol. Bij een stroomprijs van zo’n € 30,- per megawatt geleverde stroom is al voldoende om in een WKK te investeren."

Koolwijk verwacht dat de toe­passing van aardgas langzaam aan wordt vervangen door duur­zame brandstoffen, zoals bio-olie, biogas en biomassa. "Daar moet op gestuurd worden."

Clement Mol

Laatste reacties

 • no-profile-image

  scholier

  Beste heer Mol,

  Een prijs van €30,- per Mw komt volgens mijn berekeningen neer op een prijs van €108,- per Kwh. Gezien ik thuis 6 cent per Kwh betaal, wil ik geen stroom van deze producent afnemen.

  Graag uitleg over uw beredenering.

 • no-profile-image

  recht uit het hart

  beste scholier
  1 megawatt = 1000 kwh

Of registreer je om te kunnen reageren.