Home

Achtergrond 222 x bekeken

Toezicht op Controle-systeem eieren mogelijk

Het systeem van Toezicht op controle in de eiersector is in principe mogelijk. Dat is de conclusie uit een pilotproject Toezicht op Controle dat de afgelopen maanden bij 60 bedrijven in de eiersector is uitgevoerd.

Het pilotproject wordt donderdag besproken in de vergadering van het Productschap Pluimvee en Eieren. Bij het project waren betrokken de ministeries van landbouw (LNV), volksgezondheid (VWS), het Controlebureau Pluimvee en Eieren (CPE) en partijen uit de eiersector.

In het pilot-project is nagegaan of de resultaten van de IKB-Ei controles vergelijkbaar zijn met de wettelijke controles van het CPE. Het ging daarbij om de controles op de handelsnormen, het legkippenbesluit (welzijn) en de Europese hygiëneregels.

Voordat het systeem Toezicht op controle kan worden ingevoerd moeten nog wel enkele randvoorwaarden worden ingevuld. Het gaat om het opzetten van een centrale database, aanpassingen van de sancties bij overtredingen, enkele inhoudelijke aanpassingen aan IKB ei, de privatisering van IKB ei, en de financieringskosten van het CPE.

Het Productschap Pluimvee en Eieren streeft er naar de benodigde aanpassingen voor 1 april rond te hebben. Dat zou het systeem van Toezicht op Controle nog dit jaar van start kunnen gaan.

Bij toezicht op controle voert het CPE controles uit op de controles die in het kader van IKB-ei worden uitgevoerd. Het gaat ondermeer om het legkippenbesluit, de EU handelsnormenverordening eieren en de EU-hygiëneverordening. Bedrijven die niet bij IKB-ei zijn aangesloten krijgen nog wel volop de reguliere controles.

Of registreer je om te kunnen reageren.