Home

Achtergrond

Te veel cadmium in nieren oudere runderen

Nieren van oudere runderen bevatten vaak een te hoog gehalte aan de giftige stof cadmium.

Dat geldt vooral voor dieren ouder dan 2 jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Bureau Risicobeoordeling van de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA).

Ruim 15 procent van de onderzochte rundernieren bevat meer dan de toegestane norm van 1 milligram cadmium per kilo nier. De geconstateerde overschrijdingen leveren volgens de VWA geen gevaar op voor de volksgezondheid. De consumptie van rundernieren is bovendien zeer gering in Nederland.

De VWA adviseert om nieren van ruinderen ouder dan 2 jaar uit voorzorg uit de voedselketen te halen bij handhaving van de huidige norm. Dit advies is gericht aan de ministeries van Landbouw en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Of registreer je om te kunnen reageren.