Home

Achtergrond 154 x bekeken

Subsidieregeling voor weidevogels Noord-Holland vanaf 18 februari open

Agrariërs, agrarische natuurverenigingen en terreinbeherende organisaties kunnen subsidie aanvragen voor maatregelen die het leefklimaat voor weidevogels in het Noord-Hollandse landelijk gebied verbeteren. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend vanaf 18 februari tot 1 maart.

Drie verschillende maatregelen zijn subsidiabel. Naast opknapmaatregelen om de percelen aantrekkelijker te maken voor weidevogels, die vorig jaar al subsidiabel waren voor Laag-Holland, zijn dit jaar ook beheermaatregelen en het opstellen van graslandgebruiksplannen subsidiabel. Via de link onder dit artikel krijgt u het overzicht van alle subsidiabele activiteiten.

De regeling moet in zijn geheel in 2008 worden uitgevoerd. Vanaf 18 februari tot 1 maart kunt u uw aanvraag indienen. Uw beschikking krijgt u vervolgens op 1 april, zodat er nog tijd is om maatregelen uit te voeren voor het broedseizoen. In tegenstelling tot vorig jaar is er geen uitstel van uitvoer tot 2009 mogelijk.

Het ministerie van LNV heeft voor 2008 tenminste € 1,8 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast is vanuit de impuls van vorig jaar nog zo’n € 700.000 euro over. In totaal is er dus € 2,5 miljoen voor deze regeling beschikbaar.

Meer informatie Overzicht subsidiabele activiteiten
Meer informatie Subsidiecriteria
Meer informatie Weidevogelkaart

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.