Home

Achtergrond 345 x bekeken

Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 drukt waarde niet

Agrarisch Nederland wordt de laatste jaren zo’n beetje doodgeknuffeld door de natuurjongens- en meisjes. In veel gevallen worden boeren verleid met aantrekkelijke en fiscaalvriendelijke vergoedingen. Naderhand vallen de voordelen wel eens tegen. In een actuele uitspraak (18 januari 2008) kende de rechter geen vermindering toe van de WOZ-waarde aan een perceel met woning en natuurbeheer.

Natuur: toch maar niet?
De laatste tijd zit agrarisch natuurbeheer een beetje in zwaar weer. Allereerst het bekende gedonder rondom de fiscale status van de welbekende Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN). Belastingvrij of toch maar niet? Verder wordt veel geklaagd over de onredelijke eisen die aan natuurboeren worden gesteld. In veel gevallen moet de subsidie worden terugbetaald. En dat vindt men niet leuk. Maar er is meer. Want naar nu blijkt, hebben de verplichtingen die voortvloeien uit de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN-regeling), lang niet altijd een waardedrukkend effect voor de WOZ. Wat speelde in een recent berecht geval?

Casus
De eigenaar van een perceel grond had met het ministerie van LNV een overeenkomst gesloten inzake de SN-regeling 2000. Op grond van deze regeling moest de eigenaar op het bewuste perceel voor onbepaalde tijd de ontwikkeling dan wel de instandhouding van het natuurdoelpakket gedogen en al datgene nalaten dat die ontwikkeling of instandhouding belemmert, bemoeilijkt of verhindert.

Naar het oordeel van de rechtbank is deze contractuele verplichting vergelijkbaar met een zakelijk recht (denk aan een erfdienstbaarheid). Hieraan kan een waardedrukkende invloed toekomen als dit het woongenot vermindert. Echter, in het betreffende geval was de rechtbank van oordeel dat de onderhavige verplichting feitelijk neerkwam op een ontwikkeling van landbouwgrond naar half natuurlijk grasland. Een dergelijke omschakeling heeft naar de mening van de rechtbank niet tot gevolg dat het woongenot vermindert: “Voor de wet WOZ kwam aan de SN-verplichtingen geen relevante betekenis toe.” Bijgevolg verminderde de WOZ-waarde niet.

Conclusie: als de agrarisch ondernemer een natuurregeling aangaat, mag hij er niet zonder meer van uitgaan dat:
a) de vergoeding integraal onbelast blijft;
b) de kans bepaald niet denkbeeldig is dat hij op termijn moet terugbetalen;
c) het contract niet automatisch een waardedrukkend effect heeft voor toepassing van de wet WOZ.

De regelingen SN en SAN bestaan niet meer als zodanig. Ze zijn vervangen door vergelijkbare provinciale regelingen.

mr. S.F.J.J. Schenk, directeur adviesgroep Fiscale Zaken van de GIBO Groep en voorzitter van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs

Lees ook Veel boeren stoppen met natuurbeheer

Meer informatie Uitspraak Rechtbank Middelburg, 18 januari 2008

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.