Home

Achtergrond

Stijgend areaal groenten in Polen

De oppervlakte aan groenten is in Polen de laatste jaren continue toegenomen.

Bij vollegrondsgroenten steeg het areaal van 198.000 hectare in 2003 naar 231.000 hectare in 2007. Bij kasgroente steeg de oppervlakte van 5.441 hectare in 2003 naar 5.660 hectare vorig jaar. Deze areaalsveranderingen kunnen worden opgemaakt uit het rapport 'Marktmonitor verse groenten en fruit Polen, Tsjechië en Hongarije', opgesteld door het Productschap Tuinbouw (PT) in Zoetermeer.

Bij de vollegrondsgroenten werd aanvankelijk grotere oppervlakten sluitkool geteeld, maar volgens schattingen was er vorig jaar sprake van forse areaaldaling. Bij de bedekte teelten valt een lichte areaaluitbreiding van tomaat en komkommer op.

Clement Mol

Of registreer je om te kunnen reageren.