Home

Achtergrond

Soepeler regels grondverzet in nieuw Besluit bodemkwaliteit

In het begin van dit jaar is het Besluit bodemkwaliteit deels in werking getreden. Agrariërs en particulieren worden vrijgesteld van diverse verplichtingen. Op 17 januari 2008 presenteerde minister Cramer van Vrom de ‘Handreiking Besluit Bodemkwaliteit’.

Het besluit verandert het bodembeleid ingrijpend voor veel partijen. Het moet de bodem beter beschermen en meer ruimte bieden voor nieuwe bouwprojecten, zoals woningen en wegen. Het besluit geeft gemeenten en provincies meer verantwoordelijkheid om de bodem te beheren. Volgens SenterNovem worden de regels voor bedrijven eenvoudiger en geven minder administratieve lasten. Het besluit richt zich ook op lagere overheden en waterschappen, zodat zij hun eigen beleid in deze kunnen optimaliseren.

Voor agrariërs en particulieren wordt het per 1 juli eenvoudiger. Zij zijn dan vrijgesteld van de diverse regels uit de oude wetgeving en het nieuwe besluit. Het gaat onder andere om de onderzoeksplicht en de meldingsplicht van verwerkte grond en baggerspecie van eigen percelen en omliggend water op eveneens eigen grond. Ook hoeven zij hun eigen ontvangende bodem niet te onderzoeken. Bij verplaatsen van grond geldt dan dat die naar percelen met vergelijkbare teelten gaat. Baggerspecie is afgegraven grond uit oppervlaktewater, zoals sloten.

Onder de oude regeling viel het ongemak voor agrariërs en particulieren wel mee, want toen (of eigenlijk nu nog) mocht grond nog op korte afstand verplaatst worden. Overigens blijft die regeling ook in stand, van belang als (schone) grond van de (voormalig) buurman gebruikt wordt. Het Besluit bodemkwaliteit kent ook overgangsregels. Zo is tarragrond nog 2 jaar vrijgesteld van meldingsplicht.

De huidige publicaties over het besluit zijn nog erg toespitst op overige overheden en waterschappen. Te zijner tijd publiceert SenterNovem samen met het LVN ook toelichtingen voor agrariërs en terreinbeheerders.

Lees ook Tarragrond op elke bodem toegestaan (2006)

Meer informatie Senternovem met bericht over presentatie Handreiking Besluit Bodemkwaliteit met links naar het besluit en genoemde handreiking.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.