Home

Achtergrond

Samenwerking Cehave en Brabantse jongeren

Het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) en Cehave Landbouwbelang Voeders bv zijn vandaag een vijfjarige samenwerkingsovereenkomst aangegaan.

Cehave Landbouwbelang acht het van groot belang om in nauw contact te staan met de jongeren in de agrarische sector en wil daarmee de vakkennis en het ondernemerschap van deze groep verder stimuleren. De intensieve samenwerking borgt tevens dat de producten en adviesmodules van Cehave Landbouwbelang Voeders goed aansluiten op de behoefte van de jonge agrarische
ondernemers.

Cehave Landbouwbelang biedt het BAJK ondersteuning bij het opstellen en invullen van het BAJK-jaarprogramma dat bestaat uit een flink aantal professionele bijeenkomsten met directe toegevoegde waarde voor de leden van het BAJK. De samenwerking omvat ook het jaarlijks beschikbaar stellen van een ondernemersinnovatieprijs voor BAJK-leden. Met deze prijs willen Cehave Landbouwbelang en BAJK de jonge ondernemende agrariërs aanmoedigen om innovatieve verbeteringen in de bedrijfsvoering te realiseren.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.