Home

Achtergrond 8 reacties

Ruimte voor provincies bij Natura 2000

Provincies kunnen ervoor kiezen om eerst beheerplannen voor natuurgebieden op te stellen, alvorens deze definitief worden aangewezen.

Die toezegging deed minister Gerda Verburg (LNV) vandaag tijdens een Kamerdebat over Natura 2000, het Europese project om natuurgebieden te beschermen.

Verburg verbindt hieraan wel de keiharde voorwaarde dat provincies uiterlijk 1 september 2009 de beheerplannen klaar hebben. Anders komt de definitieve aanwijzing (waarop nog bezwaar mogelijk is) in het gedrang. Brussel schrijft voor dat deze eind december 2010 is afgerond.

Verburg wil in bestuursovereenkomsten vastleggen dat de provincies op 1 september 2009 leveren. Anders gaat ze alsnog over tot definitieve aanwijzing van de gebieden op basis van de huidige grenzen en doelen.

Voor die gebieden waar het rijk verantwoordelijk is voor de beheerplannen handhaaft de minister de volgorde: eerst de aanwijzing, dan de beheerplannen. Dit betreft met name watergebied en gebied van Staatsbosbeheer.

Welke provincies ingaan op het aanbod is onduidelijk. Friesland en Overijssel vermoedelijk wel, Zuid-Holland en Zeeland niet. De meeste fracties toonden zich voorzichtig tevreden met de toezegging. LTO is minder positief, omdat deze niet geldt voor 'rijksnatuur'. Ook is er nog geen oplossing voor 'nieuwe natuur'.

Het debat is hiermee nog niet beëindigd. Na het voorjaarsreces debateert de Kamer verder over Natura 2000.

Zie ook: LTO: toezegging Natura te mager en te vaag

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Vinkeveen

  Provincie houdt alsjeblieft ook rekening met de boerenbedrijven en de gezinnen die daar leven en werken ! . Kiest de overheid voor natuur..oké maar geef de gedupeerde boeren een nieuwe toekomst in de breedste zijn des woords. Zorg voor een win win situatie...de natuur de natuur maar de boer verdeint een goede toekomst met perspectief . Het is al erg genoeg om met je gezin te moeten verhuizen omdat een ander dat voor jouw beslist! Maar let op: In de komende 20 jaar moet de sector de voedselproductie verdubbelen om aan de vraag te kunnen voldoen en daar is ruimte voor nodig!

 • no-profile-image

  jan

  weinig ruimte meer voor boeren

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Melkveehouders worden het kind van de rekening met de beheerplannen etc, rondom Natuur in het zuiden van nederland . Lto noord begrijpt het beter dan Zlto . Mega stallen zijn het bewijs in de omgeving . (varkens en kippen) We verbouwen het voer zelf , mest benutten we zelf , ammoniak depositie verwerken we zelf ,kortom we werken neutraal.

 • no-profile-image

  Zet het

  "Verburg maakt duidelijk dat (boeren)bedrijven alleen in uitzonderlijke gevallen plaats zullen moeten maken voor natuur."

  Datzelfde hebben we meegemaakt met de aanwijzing van de EHS. De uitvoering daarvan zou volledig op vrijwillige basis zijn. Maar nu we ongeveer 14 jaar verder zijn, worden alle beloftes overboord gegooid en wordt er gedreigd met onteigening.

 • no-profile-image

  Janny van der Heyden

  Jammer dat ZLTO zich niet net zo sterk maakt als LTO Noord. Misschien omdat ZLTO stinkend rijk is en de boeren toch wel stil blijven. Ik hoop dat we op vergaderingen net zo mondig blijven en elkaar steunen, als op deze website. Want anders vallen we zelf dadelijk onder een te beschermen habitat!!!!!!

 • no-profile-image

  arco

  Het is weer leuk bedacht al die natuur er bij maar waar moeten wij met onze bedrijven blijven als we gedwongen worden onze woon, werk, leef plek te verlaten. Er is bijna geen bedrijf meer te koop. Ik vind het allemaal erg makkelijk dat een ander bepaalt dat wij maar zo moeten verhuizen.

 • no-profile-image

  gert

  heeft de voorganger van verburg ,veerman ons maar lelijk opgezadeld met 162 natura 2000 gebieden,terwijl frankrijk waar veerman een boerderij heeft maar 22 natura 2000 gebieden heeft.Na de ammoniakreductieplannen,de ehs ,krw,vogelrichtlijn nog natura 2000.misschien als de tarweprijs naar 400 euro stijgt,dat ze wakker worden

 • no-profile-image

  gert

  Nederland is in europa weer het braafste jongentje van de klas,LNV heeft zelf de 162 Natura 2000 gebieden aangemeld in brussel en doet nu voorkomen dat dit van brussel moet.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.