Home

Achtergrond

Risico's champignons vaak onbekend

De champignonsector kent vaak niet alle risico's voor voedselveiligheid. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van PPO Paddestoelen.

Vooral de risico's in de keten van de productie van grondstoffen zijn vaak niet voldoende bekend. Uit de risico-inventarisatie blijkt dat er legio risico's zijn door het gebruik van grondstoffen en processen tijdens de teelt. Zo zijn er microbiologische risico's, risico's op natuurlijke toxines, zware metalen, residuen van bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen, schimmelrisico’s en overdracht van dierziekten.

De teeltbedrijven hebben de risico's op microbiologische besmetting en resten van bestrijdingsmiddelen wel goed in kaart en opgenomen in kwaliteitszorgsystemen als Eurep Gap en HACCP, blijkt uit het onderzoek.

De onderzoekers stellen echter dat de risico's in het proces tot de teelt vaak onvoldoende duidelijk zijn voor de sector. Zo kan er besmetting zijn met zware metalen en residuen uit de graanteelt voor het stro in de compost. Recent kwam hier meer aandacht voor, na de vondst van residuen in biologisch product.

Ook diergeneesmiddelen kunnen een risico zijn bij de compostproductie. De onderzoekers noemen verder ook het gebruik van diermeel, waarvoor de risico’s niet duidelijk zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.