Home

Achtergrond

Reststromen beste benut in veevoer en vergister

Reststromen van de voedings- en genotmiddelenindustrie kunnen voorlopig nog het beste worden benut als veevoer en in de vergister.

Gebruik voor de productie van biobrandstoffen is economische gezien minder interessant. Dit blijkt uit onderzoek van het LEI in opdracht van het ministerie van LNV.

Op korte termijn is het vooral interessant om meer plantaardige en dierlijke restvetten te gebruiken voor de productie van biodiesel. Andere reststromen zijn voorlopig nog niet interessant genoeg om biobrandstoffen van te maken. De kwaliteit ervan is onvoldoende en het aanbod is niet gelijkmatig genoeg om een efficiënte bio-ethanolproductie op te baseren.

Of registreer je om te kunnen reageren.