Home

Achtergrond

Partijen voor waterschapsverkiezingen melden zich

Bij de waterschapsverkiezingen in november komen er voor het eerst partijen, lijsten van samenwerkende kandidaten. Alle verkiezingen voor waterschappen zijn nu in heel Nederland tegelijk, van 13 tot 25 november 2008. In Friesland zijn er al lijsten van boeren en van natuurvoorvechters. In het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht komt er een partij vanwege de bewoners en recreanten.

Partijen van belangengroepen kunnen de verkiezingen voor het waterschap levendiger maken met aansprekende campagnes en debatten. Een nadeel is wel dat sommige partijen een beperkt belang kunnen gaan behartigen in plaats van een breed beleid voorstaan. Ook één landelijke verkiezingsperiode kan bijdragen aan meer publieke belangstelling, evenals het mogelijkheid via het internet te stemmen.

De wellicht oudste gemeenschappelijke bestuursorganen in Nederland maken een democratische inhaalslag. Tot nu toe werden bestuurders van waterschappen slechts op persoonlijke titel gekozen. Een nieuwe Waterschapswet schrijft nu verkiezingen in november 2008 voor volgens het lijstensysteem. De ‘algemene besturen’ van de waterschappen gaan bestaan uit 30 leden, waarvan zeven zogenaamde ‘kwaliteitszetels’ (voor ondernemers, landbouw en groene organisaties). Er vallen dus 23 leden per waterschap te kiezen. Overigens moet de Tweede Kamer nog een aantal besluiten nemen over de eisen die aan lijsten gesteld worden (waarschijnlijk nog in februari 2008).

De PvdA in de provincie Utrecht zet een tijdpad uiteen om ook mee te doen. Volgens hen zijn de meeste politieke partijen van plan aan die verkiezingen deel te nemen, soms samen met landbouworganisaties (CDA, VVD), soms met natuurorganisaties (progressieve partijen). De PvdA kan bijvoorbeeld streven naar 20 procent of meer.

De waterschapsverkiezingen kennen de nodige discussie. Velen vinden de boerenstand oververtegenwoordigd, al was er vroeger nog minder inbreng van burgers. Nu andere burgers ook kunnen stemmen, is het de vraag of ze er wel genoeg van weten. Hiertegenover staat dat de verkiezingen een mooie gelegenheid zijn om hun meer over het waterbeheer bij te brengen. Dan is er nog de vraag waarom wel aparte bestuursorganen voor het waterbeheer en niet voor andere beleidsterreinen. Als meer beleidsterreinen belangrijk genoeg gevonden worden, zou de burger zich in nog meer verkiezingen moeten verdiepen.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘waterschap’

Meer informatie Unie van waterschappen over de waterschapsverkiezingen

Meer informatie AD: Nieuwe partijen bij verkiezingen waterschap

Meer informatie PvdA Utrecht over waterschapsverkiezingen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.