Home

Achtergrond

Partijen als LTO en Vion ondermijnen het PVV

Volgens NVV-voorzitter Wyno Zwanenburg wil LTO liever een productschap dierlijke productie dan het PVV, maar durft zij dit niet hardop te zeggen. In plaats daarvan wordt het PVV voortdurend bekritiseerd door LTO en Vion.

Wyno Zwanenburg is voorzitter van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV).

De afgelopen weken heeft het Agrarisch Dagblad diverse keren bericht over het Productschap Vee en Vlees (PVV) en wat daar bestuurlijk allemaal zou spelen. In één artikel werd zelfs gesuggereerd dat LTO en Vion de huidige voorzitter proberen te wippen.

Verder is er bericht dat deze zelfde partijen het PVV verder proberen uit te kleden. Volgens mij is dit oud nieuws, want in de afgelopen openbare PVV-vergaderingen heeft met name LTO geen mogelijkheid onbenut gelaten om te melden dat zij zelf haar zaken zo geweldig op orde heeft dat zij met hun eigen ambtenarenapparaat alles zelf wel kan en dus hun eigen koers uitzet.

Een paar voorbeelden; er werd gemeld dat er in Brussel dingen geregeld worden. Helaas vergeet men dat dit niet per sé in het belang van de vee- en vleessector was maar meer voor andere sectoren zoals zaken rondom het nieuwe subsidiestelsel.

Op de oproep van diverse partijen uit het PVV om gezamenlijk op te trekken inzake de discussie rond Stop fout vlees hield ook LTO de boot af. Ook dit zouden zij zelf wel even doen. Vervolgens blijft het oorverdovend stil.

Het ingrepenbesluit zou LTO samen met Vion wel even regelen. Uiteindelijk moeten toch andere partijen er aan te pas komen en wordt het PVV goed genoeg bevonden om geld voor onderzoek bij elkaar te brengen.

Zo is het trouwens ook in het dossier van het verdoofd castreren gelopen, uiteindelijk wil men wel bij het PVV langs de kassa. Dit getuigt in mijn ogen van een dubbele moraal. Of je doet alles zelf of niet!

Als je het mij vraagt wil LTO gewoon naar een productschap dierlijke productie maar durft zij dit niet hardop te zeggen. In een dergelijk productschap zouden zij namelijk meer te zeggen hebben dan die lastige, steeds sterker wordende, sectorale bonden.

Ondanks het feit dat de NVV altijd erg kritisch is geweest naar het PVV vinden wij dat de gezamenlijke belangen van de vee- en vleessector in de huidige (kolom)structuur het beste gediend kunnen worden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.